Problematische gehechtheid

3. Oorzaken en kenmerken

Conclusies

Er zijn allerlei redenen waarom de gehechtheidsrelatie van een kind met zijn ouder(s) niet goed tot stand komt. We onderscheiden factoren op vier niveaus:

  • de ouder: onveilig model van gehechtheid, onvoldoende sensitiviteit, psychiatrische problemen;

  • het kind: moeilijk temperament, vroeggeboorte, ontwikkelingsstoornis, autistische stoornis, verstandelijke beperking;

  • de gezins- en leefomstandigheden waaronder het kind opgroeit: mishandeling, verwaarlozing, opeenstapeling van sociaal-economische risico’s zoals armoede, slechte huisvesting, en werkloosheid;

  • onvoldoende stabiliteit of continuïteit van het ouder-kindcontact.

… Meer

Vaak is het een combinatie van deze factoren die maakt dat de gehechtheidsrelatie tussen ouder en kind onvoldoende tot stand komt.

Wil je hier op reageren of heb je vragen? Neem dan contact met ons op.

Aanbevelingen Oorzaken en kenmerken
Reageer!