Problematische gehechtheid

Deze richtlijn gaat over kinderen en jongeren die een problematische gehechtheidsrelatie hebben met hun (pleeg/adoptie) ouders. Onveilig gehechte jeugdigen ontlenen geen of onvoldoende emotionele veiligheid aan de relatie met hun ouder(s). Problematische gehechtheidsrelaties kunnen een negatieve invloed hebben op de kwaliteit van leven van het kind of de jongere, afhankelijk van de ernst van de gehechtheidsproblemen.

Oorzaken en kenmerken

Conclusies

Er zijn allerlei redenen waarom de gehechtheidsrelatie van een kind met zijn ouder(s) niet goed tot stand komt. We onderscheiden factoren op vier niveaus:

  • de ouder: onveilig model van gehechtheid, onvoldoende sensitiviteit, psychiatrische problemen;

  • het kind: moeilijk temperament, vroeggeboorte, ontwikkelingsstoornis, autistische stoornis, verstandelijke beperking;

  • de gezins- en leefomstandigheden waaronder het kind opgroeit: mishandeling, verwaarlozing, opeenstapeling van sociaal-economische risico’s zoals armoede, slechte huisvesting, en werkloosheid;

  • onvoldoende stabiliteit of continuïteit van het ouder-kindcontact.

… Meer

Vaak is het een combinatie van deze factoren die maakt dat de gehechtheidsrelatie tussen ouder en kind onvoldoende tot stand komt.

Wil je hier op reageren of heb je vragen? Neem dan contact met ons op.

Aanbevelingen Oorzaken en kenmerken
Reageer!