Problematische gehechtheid

Deze richtlijn gaat over kinderen en jongeren die een problematische gehechtheidsrelatie hebben met hun (pleeg/adoptie) ouders. Onveilig gehechte jeugdigen ontlenen geen of onvoldoende emotionele veiligheid aan de relatie met hun ouder(s). Problematische gehechtheidsrelaties kunnen een negatieve invloed hebben op de kwaliteit van leven van het kind of de jongere, afhankelijk van de ernst van de gehechtheidsproblemen.

Prognose

Aanbevelingen

Een gedragswetenschapper moet een jeugdige met een problematische gehechtheidsrelatie altijd blijven monitoren over een langere tijdsperiode heen.

Bij een jeugdige met een problematische gehechtheidsrelatie moet behalve aan de gehechtheidsproblemen ook altijd aandacht besteed worden aan de gedragsproblemen. Bij voorkeur ontvangen ouder en kind aanvullende begeleiding voor de omgang met deze gedragsproblemen (zie ook de Richtlijn Ernstige gedragsproblemen).

Als een kind of jongere met gedragsproblemen bij jeugdhulp aangemeld wordt, dan moet de ontwikkeling van de gehechtheidsrelatie samen met de ouders in kaart gebracht worden. Zie ook het stappenplan (ook te vinden in Werkkaart 3 Stappenplan Screening en Diagnostiek, pdf): in stap 2 vindt een kort gesprek plaats over de voorgeschiedenis en worden beschermende en belemmerende factoren in kaart gebracht. In stap 3 wordt de ontwikkeling van de gehechtheidsrelatie meer uitgebreid uitgevraagd.

Wil je hier op reageren of heb je vragen? Neem dan contact met ons op.

Conclusie Prognose
Reageer!