Problematische gehechtheid

Deze richtlijn gaat over kinderen en jongeren die een problematische gehechtheidsrelatie hebben met hun (pleeg/adoptie) ouders. Onveilig gehechte jeugdigen ontlenen geen of onvoldoende emotionele veiligheid aan de relatie met hun ouder(s). Problematische gehechtheidsrelaties kunnen een negatieve invloed hebben op de kwaliteit van leven van het kind of de jongere, afhankelijk van de ernst van de gehechtheidsproblemen.

Oorzaken en kenmerken

Aanbevelingen Oorzaken en kenmerken

Screen altijd op problematische gehechtheid in de volgende situaties:

  • wanneer een jeugdige opgroeit in een gezin waarin vermoedelijk mishandeling, verwaarlozing of huiselijk geweld aan de orde is (geweest);

  • wanneer een jeugdige opgroeit in een gezin waarin één of beide ouders psychiatrische problemen heeft;

  • wanneer een kind een ontwikkelingsstoornis, autistische stoornis of een verstandelijke beperking heeft;

  • wanneer de stabiliteit en continuïteit van de ouder-kind relatie bedreigd wordt of al doorbroken is, bijvoorbeeld door het verlies van een gehechtheidsfiguur of door een ziekenhuisopname van het kind op jonge leeftijd. Ook kinderen die geadopteerd zijn of opgroeien in een pleeggezin lopen een verhoogd risico een problematische gehechtheidsrelatie te ontwikkelen.

… Meer

Kijk uit voor het beschuldigen van ouders. Heb daarentegen juist oog voor de pijn en het gevoel van falen wanneer hun zoon of dochter een problematische gehechtheidsrelatie heeft (zie ook het hoofdstuk Preventie en interventie).

Wil je hier op reageren of heb je vragen? Neem dan contact met ons op.

Herstellen van gedesorganiseerde gehechtheid
Conclusies
Reageer!