Problematische gehechtheid

1. Definitie

Aanbevelingen

  • Stuur een problematische gehechtheidsrelatie tussen jeugdige en ouder bij door de volwassene te begeleiden bij het sensitief en voorspelbaar reageren.

  • Wanneer bijsturing van de problematische relatie niet mogelijk is omdat de volwassene niet beschikbaar is, zorg dan dat de jeugdige een nieuwe gehechtheidsrelatie kunnen opbouwen met een andere volwassene. Bij voorkeur is die persoon iemand met wie de jeugdige al vertrouwd is en die voor langere tijd en regelmatig beschikbaar kan zijn.

  • Reageer invoelend en voorspelbaar op de jeugdige die aan je zorg is toevertrouwd. Zo kan de jeugdige een veilige gehechtheidsrelatie opbouwen.

  • Investeer in (de relatie met) de jeugdige. Neem de tijd om samen activiteiten te ondernemen, geef de jeugdige je volle aandacht. Luister en kijk goed naar de jeugdige.

  • Met name voor kinderen onder de 6 jaar in een residentiële voorziening moet het aantal groepswerkers zo beperkt mogelijk zijn, bijvoorbeeld niet meer dan 6 groepswerkers per kind.

  • Zorg dat er regelmatig overleg plaatsvindt tussen de professional van de basiszorg (wijkteam), de professional die specialistische hulp biedt en de ouders/jeugdige zelf.

… Meer

Conclusies
Reageer!