Crisisplaatsing

3. Programma’s inzetten na crisis

Uitgangsvragen

De uitgangsvraag die in dit hoofdstuk wordt behandeld valt in twee sub vragen uiteen.

  • Welke programma’s en interventies zijn aan te raden direct na de crisis?

  • Welke interventies dragen mogelijk bij aan het voorkómen van een crisisplaatsing?

… Meer

Deze vragen worden uitgebreid beantwoord in de onderbouwing (pdf) van de richtlijn. Op de volgende pagina’s worden ze samengevat.

Inleiding
Inleiding
Reageer!