Crisisplaatsing

1. Een crisis, en dan?

Overige overwegingen

De overwegingen van experts zijn grotendeels verwerkt in de paragraaf “Samenvatting van literatuur en praktijk” (zie ook paragraaf 1.3 in de Complete Richtlijn). De cli├źnten vinden het van belang dat snel en direct hulp komt in het gezin. Zij vinden dat de ouders en de jeugdige bij alle beslissingen betrokken dienen te worden, bij voorkeur nemen zij zelf die beslissingen. De ouders en de jeugdige worden ge├»nformeerd over het vervolg van de hulpverlening of andere praktische zaken, zoals het in werking treden van het landelijk protocol huiselijk geweld en de gevolgen die dit heeft.

Aanbevelingen
Conclusies
Reageer!