Crisisplaatsing

1. Een crisis, en dan?

Conclusies

Wetenschappelijke studies naar het directe handelen na een crisis in een gezin zijn niet of nauwelijks voorhanden. Het bewijs over hoe te handelen in een crisissituatie is uiterst zwak. De voorgaande samenvatting is vooral gebaseerd op grijze literatuur en meningen van experts. De huidige praktijk van handelen in een crisissituatie is divers.

Een crisissituatie kan getypeerd worden als een ernstige verstoring van het normale, alledaagse functioneren van een individu of systeem. De draaglast van een jeugdige, ouder of een gezin gaat de draagkracht van henzelf en hun sociale netwerk ver te boven. Daardoor zijn de oplossingsstrategieën die een gezin normaal gesproken inzet niet langer toereikend. In deze procesrichtlijn gaat het dan vooral om situaties waarin de jeugdige of andere gezinsleden direct gevaar lopen of er acuut in het gezag moet worden voorzien. Direct handelen door één of meer jeugdzorgwerkers is direct gewenst vanwege het risico op schade voor de jeugdige. De jeugdzorgwerker beoordeelt de aanmelding en zorgt ervoor dat hij bij een crisis binnen twee uur ter plaatse is.

Overige overwegingen
Samenvatting van literatuur en praktijk
Reageer!