Crisisplaatsing

1. Een crisis, en dan?

Uitgangsvraag

De uitgangsvraag die in dit hoofdstuk wordt behandeld valt in meerdere vragen uiteen.

  • Wat is een crisis?

  • Hoe ontstaat een crisis?

  • In welke situaties is direct ingrijpen noodzakelijk?

  • Wie beoordeelt de crisis en welke bevoegdheden zijn gewenst?

  • Met wie moet er wanneer samengewerkt worden? Hoe handelt de jeugdzorgwerker in de eerste uren na het ontstaan van een crisis?

… Meer

Deze vragen worden uitgebreid beantwoord in de onderbouwing van de richtlijn.

Proces
Inleiding
Reageer!