Crisisplaatsing

1. Een crisis, en dan?

Proces

In het hoofdstuk “Een crisis, en dan?” wordt ingegaan op het inschatten van veiligheid en het maken van afspraken met de melder. Zie voor een uitwerking hiervan figuur 2 in de Complete Richtlijn.

Samenvatting van literatuur en praktijk
Uitgangsvraag
Reageer!