Crisisplaatsing

2. Besluitvorming

De uitgangsvragen

Er is één uitgangsvraag over besluitvorming geformuleerd: “Waar moeten hulpverleners (minimaal) op letten bij crisisplaatsing?” Deze vraag valt in twee sub vragen uiteen:

  • Wat moeten ze weten over de aard, ernst en urgentie van de problematiek om te kunnen beslissen over een crisisplaatsing?

  • Hoe kunnen ze – ondanks de crisissituatie – zorgvuldig beslissen over een crisisplaatsing?

… Meer

Deze vragen worden uitgebreid beantwoord in de onderbouwing van de richtlijn, op de volgende pagina’s worden ze samengevat.

Proces
Inleiding
Reageer!