Crisisplaatsing

2. Besluitvorming

Proces

In figuur 1 van de Complete Richtlijn (pdf) wordt het proces omtrent crisisplaatsing schematisch weergegeven. In het hoofdstuk “besluitvorming” worden stap 3 en 4 uit deze figuur nader toegelicht.

Samenvatting van de literatuur en de praktijk
De uitgangsvragen
Reageer!