Crisisplaatsing

3. Programma’s inzetten na crisis

Aanbevelingen

De aanbevelingen volgen de stappen en beslissingen van de schematische weergave van het proces van de Richtlijn Crisisplaatsing voor jeugdhulp en jeugdbescherming (zie Figuur 4 in de complete richtlijn, pdf). Wat betreft de beslissing over het inzetten van ambulante programma’s in een crisissituatie luiden de aanbevelingen:

 • Zet ambulante interventies in die voldoen aan de volgende voorwaarden:

  Structuur

  • binnen 48 uur na aanmelding moet er hulp beschikbaar zijn;
  • de hulpverlener is 24/7 beschikbaar;
  • hulpverlening vindt plaats in de eigen omgeving;
  • minimaal acht tot tien uur face-to-facecontact per week met het gezin;
  • de interventie duurt maximaal vier weken;
  • er is één vaste hulpverlener voor het gezin.

  Inhoud

  • zet in op betrokkenheid en motivatie van de gezinsleden;
  • stel samen met het gezin de doelen vast;
  • zet cognitieve en gedragsmatige interventies in;
  • bied concrete, praktische hulp;
  • houd contact met het informele en professionele netwerk van het gezin;
  • stem de hulp zo nodig af op jeugdigen die op grond van een specifieke kwetsbaarheid recht hebben op bijzondere zorg (denk bijvoorbeeld aan jeugdigen met een laag IQ).
 • Zet bij voorkeur Ambulante Spoedhulp of Families First in te zetten. Zij voldoen aan de onder 1 genoemde condities voor crisisinterventies. Realiseer je als jeugdzorgwerker dat bij (ernstige) vormen van kindermishandeling crisisplaatsing onvermijdelijk kan zijn.

… Meer

Aanbevelingen voor verder onderzoek

Het is onduidelijk bij welke gezinnen intensieve pedagogische programma’s effectief zijn en bij welke niet. Het is dus niet te zeggen of er kenmerken van ouders, jeugdigen of gezinnen zijn die ervoor zorgen dat intensieve pedagogische programma’s een grote of kleine kans van slagen hebben. Nader onderzoek op dit gebied is aan te bevelen. In het bijzonder bevelen wij aan nader onderzoek te doen naar de mogelijkheden en effecten van Signs of Safety in een crisissituatie.

Overige overwegingen
Reageer!