ADHD

2. Wat is ADHD?

Controverse rondom de diagnose ADHD

In de wetenschap, media en maatschappij wordt gediscussieerd over de vraag of ADHD een op zichzelf staande stoornis is of een extreme variant van normaal gedrag. Het feit dat ADHD waarschijnlijk een extreme variant van normaal gedrag is, heeft geleid tot de maatschappelijke discussie of de diagnose soms te gemakkelijk wordt gesteld.

Op deze vraag valt geen absoluut antwoord te geven, omdat de beoordeling of de ADHD-kenmerken tot significante beperkingen leiden, onvermijdelijk deels subjectief is. Er zijn jeugdigen waarover iedereen het eens zal zijn dat dit zo is, zoals er ook jeugdigen zijn waarover iedereen het eens zal zijn dat dit niet zo is. Het is de groep daartussenin die tot meningsverschil kan leiden.

Epidemiologie
Ontstaan
Reageer!