ADHD

5. Het pedagogisch klimaat op school en in de behandelgroep

Uitgangsvragen

In dit hoofdstuk worden de volgende uitgangsvragen beantwoord:

  • Wat is een passend pedagogisch klimaat voor jeugdigen met ADHD?

  • Welke specifieke opvoedtechnieken voor beroepsopvoeders die jeugdigen met ADHD in de klas hebben of in groepsverband behandelen (dagbehandeling en residentieel) dragen bij aan verbeteringen in het functioneren van jeugdigen met ADHD?

  • Hoe kunnen beroepsopvoeders het functioneren van jeugdigen met ADHD op school en in andere leefomgevingen bevorderen?

… Meer

Inleiding
1. Inleiding
Reageer!