ADHD

6. Diversiteit

Inleiding diversiteit

Er zijn de afgelopen twee decennia veel werkzame interventies voor jeugdigen ontwikkeld en beschikbaar gekomen. Toch profiteren niet alle behandelde jeugdigen hiervan. Dit geldt ook voor de behandeling van jeugdigen met ADHD. Er zijn altijd jeugdigen die wel en jeugdigen die niet van een behandeling profiteren. Achterhalen of er bepaalde subgroepen zijn die meer of minder goed reageren op bepaalde werkzame interventies is dan ook van groot belang. Factoren die van invloed kunnen zijn op de werkzaamheid van een behandeling zijn onder andere: etniciteit, sociaal economische status, geslacht, leeftijd, intelligentie en comorbiditeit. Naar deze factoren is in beperkte mate onderzoek gedaan bij jeugdigen met ADHD.

Etniciteit
Uitgangsvraag
Reageer!