Up-to-date richtlijnen: dat willen we toch allemaal?

Wij zijn op zoek naar professionals om ons daarbij te helpen!

De Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming zijn levende documenten: ze zijn nooit af. Recent onderzoek, innovaties in de praktijk of ervaringen door gebruik geven nieuwe inzichten. Vanuit het Programma Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming willen we zo snel mogelijk op dat soort inzichten kunnen inspelen. Daarom werken we toe naar een dynamische manier van werken waarbij we feedback en nieuwe inzichten snel en flexibel kunnen verwerken.

Werkgroep Actualisatie

De Werkgroep Actualisatie adviseert het Programma Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming hierin en neemt besluiten over voorgestelde aanpassingen. De werkgroep bestaat uit cliëntvertegenwoordigers, jeugdprofessionals (namens de beroepsverenigingen BPSW, NIP, NVO) en professionals met een brede kennis van wetenschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen in en rond de praktijk.

Flexibele pool

Om de Werkgroep Actualisatie verzamelen we een pool van mensen die, als het gaat om specifieke richtlijnen of om bepaalde thema’s, tijdelijk met de Werkgroep mee kunnen denken. Vanuit de flexibele pool sluiten mensen bij de Werkgroep Actualisatie aan, als ‘hun’ onderwerp aan de orde is. En als aanpassingen vervolgens verwerkt zijn, dan nemen zij weer plaats in de flexibele pool. Op dit moment zijn we op deze manier met de Richtlijn Pleegzorg bezig. De komende maanden willen we ook zo met de richtlijnen Problematische gehechtheid, Multiprobleemgezinnen en Kindermishandeling aan de slag.

Professionals gezocht!

En dat brengt ons bij jou! Aan de flexibele pool hebben we al een aantal enthousiaste personen weten te verbinden. Toch zijn we nog op zoek naar meer praktijkprofessionals.

Dus ben je of ken je:

  • Een hbo-professional die werkt met de Richtlijn Problematische gehechtheid?

  • Een hbo-professional of een gedragswetenschapper die ervaring heeft met de Richtlijn Multiprobleemgezinnen?

  • Een hbo-professional of een gedragswetenschapper die de Richtlijn Kindermishandeling kent?

… Meer

Dan komen we graag in contact! Als deelnemer aan de flexibele pool verwachten we dat je kritisch meedenkt- en meeleest met de herziening en deelneemt aan twee tot drie bijeenkomsten (verdeeld over periode najaar 2018 tot en met voorjaar 2019). Voor je deelname ontvang je een vacatievergoeding.

Meld je aan

Heb je interesse, of ken je een collega die dit interessant zou vinden, dan horen we dat graag zo snel mogelijk en uiterlijk vrijdag 7 september. Stuur een mail naar info@richtlijnenjeugdhulp.nl. Geef daarbij kort aan welke bijdrage je denkt te kunnen leveren en vermeld kort je functie en expertise op dit onderwerp. Samen houden we de Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming up-to-date. Alvast bedankt!

Gedragswetenschapper gezocht

Voor de Werkgroep Actualisatie zoeken we ook nog naar een gedragswetenschapper die namens het NIP deelneemt aan de Werkgroep. De Werkgroep Actualisatie komt drie tot vier keer per jaar bij elkaar. Interesse? Mail ons: info@richtlijnenjeugdhulp.nl.

Reageer!