Hoe houden we de richtlijnen up-to-date?

Richtlijnen zijn levende documenten: ze zijn nooit af. Recent onderzoek, innovaties in de praktijk of ervaringen door gebruik geven nieuwe inzichten. Vanuit het Meerjarenplan Richtlijnen Jeugd willen we zo snel mogelijk op dat soort inzichten kunnen inspelen. Daarom hanteren we een dynamische manier van werken waarbij we feedback en nieuwe inzichten snel en flexibel kunnen verwerken. Op deze pagina vind je informatie over hoe we daarbij te werk gaan en kun je je feedback kwijt.

Feedback

We ontvangen op de richtlijnen veel feedback. Bijvoorbeeld:

 • “In de Richtlijn Kindermishandeling klopt het percentage van de jaarprevalentie slachtofferschap seksueel misbruik niet.”
 • “Ik mis de (inmiddels erkende) interventie PPI bij de Richtlijn Problematische gehechtheid.”
 • “In de Richtlijn Scheiding moet meer aandacht voor vechtscheidingen komen.”
 • “Ik mis in de richtlijnen aandacht voor het Familiegroepsplan.”
 • “Hoe werk je met drang en dwanghulp in het kader van gedeelde besluitvorming?”

Op deze manieren ontvangen wij feedback

Zonder feedback geen aanpassing of herziening. We hebben die feedback hard nodig! Feedback van cliënten, professionals, ontwikkelaars, onderzoekers en beleidsmakers op de richtlijnen bereikt ons op verschillende manieren:

 • Feedback op een specifieke richtlijn kan binnen komen via ons contactformulier.
 • Via onze contacten met praktijkprofessionals en netwerk van stakeholders. Gevraagd en ongevraagd.

Onze processen rond aanpassing en herziening

Alle feedback die binnenkomt wordt gewogen. Op basis hiervan besluiten we of de aangegeven feedback moet leiden tot aanpassing van een of meerdere richtlijnen. En zo ja op wat voor termijn. We onderscheiden een proces voor aanpassingen zonder inhoudelijke implicaties, eentje voor aanpassingen met inhoudelijke implicaties en een proces voor volledige herziening van een richtlijn. We communiceren over aanpassingen via deze website, LinkedIn, Twitter en onze nieuwsbrief.

Aanpassingen zonder inhoudelijke implicaties

Hiermee bedoelen we aanpassingen die niet van invloed zijn op de inhoud van een richtlijn en ook niet op de aanbevelingen van een richtlijn. Denk aan tekstcorrecties. Het kan ook gaan om nieuwe benamingen. Zoals een interventie of organisatie die van naam is veranderd.

 • Dit doen we dan

  We voeren deze aanpassingen door en informeren de ontwikkelaar over de doorgevoerde wijzigingen. We doen dit soort aanpassingen continu en snel als het een specifieke richtlijn betreft. Sommige van deze aanpassingen voeren we in één keer voor alle richtlijnen door, dan duurt het iets langer.

Aanpassingen met inhoudelijke implicaties

Hiermee bedoelen we aanpassingen omdat er bijvoorbeeld nieuw wetenschappelijk onderzoek beschikbaar is gekomen. Of omdat er iets in de dagelijkse praktijk is veranderd dat van invloed kan zijn. Of omdat er in de samenleving een bepaalde trend ontstaat. Het ongewijzigd laten van een richtlijn kan de aanbevelingen van de richtlijn minder toepasbaar of zelfs niet meer correct maken. Het ongewijzigd laten kan zelfs in het uiterste geval schadelijk zijn voor kinderen en jongeren. In dit soort gevallen is evident dat aanpassing nodig is of in ieder geval verkend moet worden. En is ook helder dat dit niet van het ene op het andere moment mogelijk is. Niet voor niets is het maken van een richtlijn, en dus ook het aanpassen van een richtlijn, een intensief proces waarbij cliënten, professionals en onderzoekers nauw betrokken zijn. Zie hiervoor het proces van knelpunt tot richtlijn.

 • Er zijn meerdere scenario's

  • We stellen in afstemming met de ontwikkelaar een onderbouwd voorstel voor aanpassing op. Na goedkeuring van de beroepsverenigingen volgt aanpassing.
  • Aanpassingen zijn dusdanig van aard dat een grotere herziening nodig is. Indien noodzakelijk wordt herziening vervroegd (dus sneller dan vijf tot zeven jaar na publicatie).

 • Dit gebeurt er dan

  Bij een volledige herziening wordt de richtlijn als geheel tegen het licht gehouden en gewijzigd. Vooraf gaan we na of er nieuwe knelpunten in de praktijk zijn die kunnen leiden tot nieuwe uitgangsvragen. Ook wordt als input aan de ontwikkelaar alle tot dan toe opgehaalde en nog niet verwerkte feedback meegegeven. Tot slot wordt een search gedaan om te kijken of er nieuwe wetenschappelijke evidence beschikbaar is. Het traject dat volgt komt overeen met de stappen van knelpunt tot richtlijn.

Dat betekent dat je feedback op deze manieren zelf bij ons kunt aangeven. We nodigen je van harte uit om dat te doen. Samen houden we de richtlijnen levend!

Reageer!