Terugblik richtlijnactiviteiten 2021

We hebben dit jaar verschillende digitale richtlijnactiviteiten georganiseerd. In deze terugblikken lees je wat we per activiteit gedaan hebben en wat de opbrengsten waren.

 • Workshop implementatie richtlijnen binnen teams, 15 april 2021

  Hoe zorg je ervoor dat richtlijnen een structurele plaats krijgen in het professionele handelen van jouw team? In welke fase zit jouw team en wat betekent dat voor de activiteiten die je aanbiedt? Met deze vragen zijn we op 15 april met ruim 30 professionals aan de slag gegaan.

  Tijdens de workshop is informatie gedeeld over de verschillende fases van invoering: adoptie en verspreiding, implementatie en continuering. Deelnemers gingen, aan de hand van de fase waar hun team in zat, in drie groepen uiteen. Vanuit inspiratie en uitwisseling is toegewerkt naar een begin van een plan voor invoering van de richtlijnen in het eigen team.

  Deze workshop is doorontwikkeld in de vorm van drie activiteiten die in juni en juli zijn aangeboden: workshop plan van aanpak richtlijnen, train de trainer: vind je weg door het woud en dialoogsessie implementatie richtlijnen. Meer informatie over deze workshops lees je verderop in dit bericht.

 • Webinar middelengebruik, 15 juni 2021

  Wat kun jij als professional doen ter preventie van problematisch middelengebruik bij jongeren? Op 15 juni vond het online webinar ‘Risicovol middelengebruik binnen de jeugdhulp en jeugdbescherming’ plaats. Dit webinar is nu terug te kijken.

  Onderwerpen die aan bod komen, met bijdragen van het Trimbos-instituut en Novadic-Kentron:

  • De laatste kennis en cijfers over middelengebruik.
  • De belangrijkste kernaanbevelingen uit de richtlijn middelengebruik, met aandacht voor onder andere:
   • Preventie, screening, diagnostiek en behandeling.
   • Motiverende gespreksvoering en gewenste houding en competenties van de jeugdprofessional.
  • Een praktijkvoorbeeld van een effectieve aanpak waarbij de samenwerking tussen jeugdhulp en verslavingszorg goed verloopt.

  Bekijk het webinar hier terug:

 • Workshop plan van aanpak richtlijnen, 25 juni 2021

  Hoe kun je met behulp van een plan van aanpak de invoering van de richtlijnen in jouw team een duwtje in de rug geven? Is er in jouw team een concreet doel opgesteld over de plek van de richtlijnen? In welke fase van implementatie van de richtlijnen zit jouw team eigenlijk en wat betekent dit voor de activiteiten die je aanbiedt? Op 25 juni 2021 ging een groep van 30 jeugdprofessionals aan de slag met deze vragen in de workshop ‘plan van aanpak invoering richtlijnen in je team’.

  We hebben stilgestaan bij het belang van een duidelijke doelstelling en hoe analyse helpt om tot een concreet en passend doel te komen wat aansluit bij het team. We hebben twee tools uitgelicht die je kunt inzetten voor een goede analyse. Hiermee breng je in kaart hoe collega’s aankijken tegen het nut en de noodzaak van de richtlijnen, maar ook of en hoe zij zich gesteund voelen door de organisatie. Een goede analyse vormt op zichzelf al een veranderstrategie. In kleine groepjes hebben deelnemers hun eigen doelstelling aangescherpt en nagedacht over passende werkvormen voor hun eigen team.

  Klik hier voor de PowerPoint-presentatie voor deze bijeenkomst.

 • Train de trainer: vind je weg door het woud, 28 juni 2021

  Hoe gebruik je de richtlijnen in je dagelijkse praktijk, bijvoorbeeld bij een casuïstiekbespreking? Hoe kun je collega’s daarbij ondersteunen, en je team of organisatie meenemen in het werken met richtlijnen? Op 28 juni 2021 gingen 25 jeugdprofessionals aan de slag in de online train-de-trainer sessie voor de workshop ‘Vind je weg door het woud aan richtlijnen’.

  In het eerste deel volgden de deelnemers zelf een deel van deze workshop. Aan de hand van een uitgeschreven casus bespraken de deelnemers in tweetallen welke richtlijn(en) zij in deze casus zouden gebruiken en wat ze op basis van die richtlijnen zouden doen. De gesprekken leidden tot mooie uitwisseling: hoe gebruik jij de richtlijnen in jouw werk? En wat zou jij doen bij zo’n casus?

  In het tweede deel bespraken de deelnemers wat zij nodig hebben om de richtlijnen steviger te verankeren in hun team of organisatie. Ook deelden ze praktische tips en ervaringen: organiseer bijvoorbeeld creatieve themabijeenkomsten over de richtlijnen mét lekkere lunch. Of neem de richtlijnen op in het inwerkprogramma voor nieuwe medewerkers.

 • Dialoogsessie implementatie richtlijnen, 1 juli 2021

  Hoe krijg je iedereen in je team mee om te werken met de richtlijnen? Wat doe jij in je team aan activiteiten op het gebied van de richtlijnen? Wat gaat goed? Waar loop je tegenaan? Op 1 juli hebben 8 professionals uit de praktijk en 3 medewerkers van de beroepsverenigingen BPSW, NIP en NVO aan de hand van pitches met elkaar de uitwisseling opgezocht over deze vragen.

  De  tool Thermometer Richtlijnen is gebruikt als aftrap van de bijeenkomst. Vervolgens hebben de professionals aan de hand van vier droomvragen nagedacht over voorwaarden en acties om de richtlijnen nog meer te laten landen in het eigen team. Door het uitwisselen van praktijkvoorbeelden hebben de professionals elkaar geïnspireerd en aangescherpt.

  Een drietal tips vanuit de deelnemers:

  ‘Voor een goede implementatie van richtlijnen is steun van de directie noodzakelijk.’

  ‘Maak ieder teamlid verantwoordelijk voor één richtlijn.’

  ‘Print de werkkaarten en leg in mappen op kantoor.’

Reageer!