Richtlijn Toekomstgericht werken

Start ontwikkeling: februari 2023
Geplande publicatie: eerste kwartaal 2025

Jeugdprofessionals ervaren knelpunten bij de ondersteuning van jongeren rondom het volwassen worden. Daarom is gestart met de ontwikkeling van een richtlijn hierover.

Onderwerpen van ontwikkeling

De uitgangsvragen die de richtlijn gaan beantwoorden clusteren zich onder twee hoofdthema’s: aansluiting en begeleiding.
Aansluiting gaat onder andere over het aansluiten bij de wensen van jongeren en hun netwerk, maar ook over het motiveren van jongeren en het vinden van balans tussen regie geven en helpen om de juiste keuzes te maken. Dit thema gaat vooral in op de onderwerpen die spelen tussen de jongere en het netwerk van de jongere.

Bij begeleiding gaat het over de invulling van ondersteuning en de samenwerking met andere professionals. Tegelijkertijd moet de richtlijn professionals en beleidsmakers helpen om systeembeperkingen en knelpunten binnen organisaties aan te kaarten die het toekomstgericht werken belemmeren.

Een volledig overzicht van de uitgangsvragen is te vinden in de knelpuntenkaart. De knelpuntenanalyse is uitgevoerd door de Argumentenfabriek.

Projectteam, ontwikkelwerkgroep en klankbordgroep

Projectteam

 • Marjolein Distelbrink, Verwey-Jonker Instituut: projectleider
 • Trees Pels, Verwey-Jonker Instituut: senior onderzoeker/adviseur
 • Ron van Wonderen, Verwey-Jonker Instituut: adviseur
 • Mehmet Day, Verwey-Jonker Instituut: onderzoeker
 • Marit Verstappen, Verwey-Jonker Instituut: onderzoeker
 • Marian Zandbergen, Hogeschool van Amsterdam: onderzoeker
 • Leonieke Boendermaker, Hogeschool van Amsterdam: lector jeugdzorg
 • Marte Wiersme, InHolland: onderzoeker en promovendus)
 • Femke Kaulingfreks, InHolland: lector Jeugd en Samenleving
 • Iryna Batyreva, Nederlands Jeugdinstituut: inhoudelijke expert
 • Esther Kooymans, Nederlands Jeugdinstituut: procesbegeleider

Ontwikkelwerkgroep en klankbordgroep

Deze worden momenteel geformeerd.

Planning

Het ontwikkeltraject start begin 2023. Planning is dat de richtlijn in het voorjaar van 2024 gereed is, waarna een commentaarfase en proefimplementatie volgt. Na verwerking van de feedback wordt de richtlijn in de loop van 2024 aangeboden aan de beroepsverenigingen ter autorisatie. De verwachting is dat de nieuwe richtlijn in het voorjaar van 2025 gepubliceerd kan worden.

Richtlijnen Jeugd

Het ontwikkelen, herzien en implementeren van richtlijnen voor jeugdprofessionals vindt plaats in het kader van het Meerjarenplan Richtlijnen Jeugd, opgesteld door het Nederlands Jeugdinstituut, de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW), het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO).

Meer informatie?

Lees het nieuwsbericht Richtlijn ‘Toekomstgericht werken’ op komst (NJi) (8-2-2023)

Lees het nieuwsbericht Ontwikkeling van richtlijn ‘Toekomstgericht werken’ in volle gang (29-8-2023)

Lees meer over het proces van richtlijnontwikkeling. Heb je een vraag, een suggestie of een tip? Neem contact met ons op.

Reageer!