Geef jouw feedback op de richtlijn Crisisplaatsing

Ben jij een jeugdprofessional en werk je met de richtlijn Crisisplaatsing? Deel dan je ervaringen met ons! Met behulp van jouw feedback kunnen wij de richtlijn nog beter passend maken.

Vul de vragenlijst in

Het NJi werkt samen met de beroepsverenigingen BPSW, NIP en NVO aan een herziening van de richtlijn Crisisplaatsing voor jeugdhulp en jeugdbescherming. Deze richtlijn is bedoeld om jeugdprofessionals te ondersteunen bij het nemen van beslissingen over een crisisplaatsing van kinderen of jongeren in een crisissituatie en de inzet van de best passende hulp.

Omdat er steeds nieuwe inzichten ontstaan vanuit ervaringen en nieuw wetenschappelijk onderzoek, zijn onze richtlijnen ook voortdurend in ontwikkeling. We noemen dat proces een herziening van de richtlijnen. Om een herziening te kunnen doen, hebben wij jouw feedback hard nodig. Ervaringen van professionals in het werken met de richtlijn helpen ons te toetsen hoe de richtlijn in de praktijk toepasbaar is en wat hierin verbeterd kan worden. We kijken daarnaast naar ervaringen van kinderen, jongeren en ouders. 

Hoe kun jij jouw ervaring delen?

Met het invullen van deze vragenlijst kun je feedback geven op de richtlijn Crisisplaatsing. Je kunt ook aangeven dat je wilt bijdragen aan de herziening door deel te nemen aan enkele (online) bijeenkomsten. De deadline voor het invullen van de vragenlijst is 29 april. Wij danken je alvast hartelijk voor je medewerking. 

Ga naar de vragenlijst

Wil je meer informatie?

Neem dan contact op met Marianne Berger (m.berger@nji.nl  

Reageer!