Hoofdstuk ‘Dreigende uithuisplaatsing in crisissituaties’ in commentaarfase

In 2023 is de herziene richtlijn Uithuisplaatsing en terugplaatsing gepubliceerd. Aanvullend op deze richtlijn is het hoofdstuk ‘Dreigende uithuisplaatsing in crisissituaties’ geschreven. Dit hoofdstuk vormt een herziene versie van de oorspronkelijke richtlijn Crisisplaatsing en wordt bij publicatie opgenomen in de richtlijn Uithuisplaatsing en terugplaatsing.

Het hoofdstuk wordt nu ter commentaar voorgelegd aan de beroepsverenigingen NIP, NVO en BPSW. Na weging en verwerking van het commentaar door de ontwikkelaars in samenwerking met de herzieningswerkgroep bieden we de richtlijn aan ter autorisatie door de beroepsverenigingen.

Naar verwachting is het hoofdstuk in september 2024 klaar voor publicatie. Tijdens de herzieningsperiode blijft de huidige richtlijn de vakinhoudelijke standaard voor jeugdprofessionals.

Lees meer over de herziening

Reageer!