Samenwerken met netwerk en school

Volgens de Jeugdwet is de kring van mensen rond de jeugdige de eerste vorm van sociale steun. Sinds de stelselwijziging wordt een groter beroep gedaan op het netwerk rond gezinnen. Ook tijdens en na een scheiding speelt het netwerk van jeugdigen en ouders een rol in het functioneren van het gezin. Groenhuijsen (2014) noemt het sociale netwerk van de jeugdige  een van de primaire belangen van jeugdigen na een scheiding. Onder meer de steunende rol van grootouders is in onderzoek aangetoond. Grootouders kunnen hun kleinkinderen een gevoel van continuïteit, identiteit en familiegeschiedenis meegeven. Ook voor de ouders zelf zijn de grootouders van de jeugdigen een belangrijke bron van steun, in praktische maar ook in emotionele zin. Daarnaast zijn overige familieleden en vrienden en kennissen in de omgeving belangrijk. Aan de andere kant kunnen deze mensen problemen tussen de ouders ook verergeren en conflicten polariseren. Finkenauer et al. (2015) leggen uit hoe het sociale netwerk het risico op ouderlijke conflicten kan verhogen als het vergevingsgezindheid tussen beide ouders vermindert. Vanuit de praktijk wordt enorm herkend dat het netwerk zowel een positieve als een negatieve invloed kan hebben. Het is belangrijk dat de professional oog heeft voor de rol die het netwerk speelt en de invloed die het netwerk heeft.

De eigen wereld buitenshuis en op school wordt voor jeugdigen na een scheiding belangrijker en wisselingen daarin zijn lastig. Goed contact tussen ouders en school is belangrijk voor jeugdigen. Dit wordt na een scheiding vaak ingewikkelder, doordat meer lijnen ontstaan, overeenstemming tussen ouders ontbreekt, en ouders niet samen naar de ouderavond willen/kunnen. De jeugdprofessional kan helpen bij de communicatie tussen ouder(s) en school. Steeds meer scholen stellen een ‘protocol gescheiden ouders’ op, waarin staat hoe de school omgaat met gescheiden ouders. Een voorbeeld is te vinden op: www.cjgbeemster.nl/bsb-protocol-echtscheiding. Op veel scholen zijn interventieprogramma’s beschikbaar (o.a. KIES). De school is daarvoor laagdrempelig en breed toegankelijk. De trainingen worden op school en onder schooltijd gegeven.

Reageer!