Middelengebruik

6. Behandeling

Behandelinterventies

In bijlage 4 van de onderbouwing (pdf) is een overzicht opgenomen van aanbevolen programma’s en interventies. De keuze voor programma’s en interventies die toepasbaar zijn binnen de jeugdhulp en jeugdbescherming is hoofdzakelijk gebaseerd op de Databank Effectieve Jeugdinterventies (DEJ) van het NJi en betreft behandelinterventies om problematisch middelengebruik te behandelen, veelal uitgevoerd in de verslavingszorg of in samenwerking met de verslavingszorg. Omdat het roken van tabak (vooral op zeer jeugdige leeftijd) een risicofactor is voor problematisch middelengebruik, zijn interventies gericht op het stoppen met roken ook in het overzicht opgenomen.

De interventies zijn door de onafhankelijke Erkenningscommissie Interventies beoordeeld op effectiviteit (zie hoofdstuk 5, paragraaf 5.2 van de onderbouwing, pdf). Daarnaast zijn interventies opgenomen die afkomstig zijn uit de databank van het Centrum Gezond Leven van het RIVM en het overzicht van erkende gedragsinterventies van de Erkenningscommissie Justitiële Gedragsinterventies.

De werkgroep stelt vast dat er erg weinig onderzoek is gedaan naar de effectiviteit van de hier aan bod komende interventies. Dit onderzoek is voor de nabije toekomst hard nodig.

Het kan voorkomen dat in de ene gemeente bepaalde interventies wel worden aangeboden en in de andere gemeente niet. Ook kan het aanbod binnen gemeenten per jaar verschillen. Bovendien kan het voorkomen dat aanbevolen interventies (voor onbepaalde tijd) helemaal niet beschikbaar zijn. Zoek in zo’n geval naar alternatief aanbod dat gericht is op beschermende of risicofactoren bij het gezin. Meld daarnaast lacunes in het hulpaanbod bij de manager van de jeugdhulpinstelling. Gebruik deze Richtlijn Middelengebruik voor jeugdhulp en jeugdbescherming daarbij als onderbouwing.

Aanbevelingen
Algemene werkzame elementen van behandelinterventies
Reageer!