Seksuele ontwikkeling

4. Competenties van jeugdprofessionals

Aanbevelingen

 • Bied jeugdigen en/of ouders/opvoeders pro-actief informatie, advies en begeleiding bij de seksuele ontwikkeling, vanuit een positieve insteek, tegen de achtergrond van de algehele ontwikkeling van de jeugdige.

  Het kan daarbij gaan over: lichamelijke ontwikkeling, puberteit, vruchtbaarheid, anticonceptie, veilige, gelijkwaardige, vrijwillige en prettige seks, relaties, seksuele gevoelens, seksuele oriëntatie, genderidentiteitsontwikkeling, seksueel gedrag (ook tussen jeugdigen onderling), seksuele risico’s, seksueel grensoverschrijdend gedrag inclusief misbruik en geweld.

 • Bespreek de seksuele ontwikkeling in de intakefase met de jeugdige en/of ouders/ opvoeders en laat dit regelmatig terugkomen tijdens de begeleiding/behandeling. Gebruik hiervoor het Overzicht specifieke handvatten voor advies en begeleiding  en het Vlaggensysteem in Handvatten voor advies en begeleiding in de jeugdhulp en jeugdbescherming en – indien nodig – de Child Sexual Behaviour Inventory (CSBI) en/of het Risicotaxatie Instrument Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag (RIS). Werk indien nodig multidisciplinair samen. Maak seksuele ontwikkeling tot een vast onderdeel in rapportage.

 • Volg de handelingsadviezen uit het hoofdstuk Competenties van jeugdprofessionals en de criteria van het Vlaggensysteem voor preventie, signalering en begeleiding van seksueel gedrag en seksuele risico’s:

  • bespreek zorgen, signalen en risico’s betreffende de seksuele ontwikkeling met de jeugdige en/of ouders/opvoeders en overleg met bijvoorbeeld de consulent of aandachtsfunctionaris seksualiteit/kindermishandeling, vertrouwenspersoon, deskundige (op gebied van seksualiteit) of Veilig Thuis;
  • volg bij vermoedens van onder andere seksueel misbruik de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
 • Sluit aan bij de leefwereld, ontwikkelingsfase en competenties van jeugdigen:

  • houd rekening met specifieke kwetsbaarheden en behoeften van de jeugdige;
  • respecteer en houd rekening met de privacy van de jeugdige;
  • gebruik raakvlakken (lichaam, zelfvertrouwen, verkering) in een eerste gesprek, creëer een vertrouwensband, bespreek later ook gevoeligere onderwerpen (grensoverschrijding, risico’s).

… Meer

Randvoorwaarden vanuit de organisatie
Reageer!