Films: reflecteren met Mirjam en Ruben

Je kunt aan de hand van twee fictieve films met de richtlijnen aan de slag. In de fictieve films volg je een professional die aan het werk is met een gezin. Ook zijn er twee meer verdiepende films waarin professionals en cliënten reflecteren op datgene wat zij in de fictieve films hebben gezien en gehoord (of juist niet). Per fictieve film is er een casusbeschrijving beschikbaar en een opdracht die je individueel of in groepjes kunt maken en doorspreken.

Hieronder geven wij weer in welke volgorde het handig is om het materiaal te benutten. Zoals je van ons gewend bent, staat het je vrij om daarvan af te wijken. Feedback is van harte welkom!

Ruben

Film over Ruben, een startende professional aan het werk met Noah en zijn ouders

Instructie: geef aan dat jullie gaan kijken naar een korte fictieve film over Ruben. Ruben zit nog niet zo lang in het vak en gaat voor het eerst op bezoek bij Noah en zijn ouders. Benadruk dat je kijkt naar een momentopname. Laat de film zien.

Start na het vertonen het gesprek op. Bijvoorbeeld door het stellen van deze reflectievragen:

 • Wat zag je?
 • Wat viel op?
 • Welke vragen roept hetgeen je gezien hebt bij je op?
 • Hoe kunnen richtlijnen je ondersteunen?
 • Wat kun je ervan leren, wat neem je mee?

In het geval dat je de film met je team bekijkt kun je nagaan hoe jullie nu zelf dingen doen en in de toekomst het liefst zouden willen doen. Houd in gedachte dat Ruben een professional is zoals jullie allemaal zouden kunnen zijn. Het gaat niet om goed of fout. Maar om leren van je eigen handelen en ervaringen.

Film over het gesprek tussen twee professionals over de film van Ruben

Instructie: geef aan dat jullie gaan kijken naar een verdiepende film over Ruben. In deze verdiepende film gaan twee ‘echte’ professionals die werkzaam zijn in de jeugdhulp en jeugdbescherming met elkaar in gesprek over de fictieve film. Start na het vertonen het gesprek op. Bijvoorbeeld door het stellen van deze vragen:

 • Wat is herkenbaar, welke nieuwe thema’s komen aan bod?
 • Wat kunnen we ervan leren, wat nemen we mee?
 • In geval van een teambespreking: kunnen/willen we zelf een actie formuleren?

Casusbeschrijving Noah met bijbehorende opdracht

Instructie: om de eerste reactie van mensen zo spontaan mogelijk te houden, raden we je aan om de casusbeschrijving pas te geven na het vertonen van het filmpje. Om het toepassen van de richtlijnen op dit filmpje concreter te maken, heb je meer achtergrondinformatie nodig. Daarom hebben we over deze casus een beschrijving gemaakt. Door studenten of deelnemers te vragen om het filmpje te kijken, de casus door te nemen én de opdracht te maken, krijgen zij een indruk van hoe richtlijnen kunnen helpen. Antwoorden op de opdracht kun je plenair bespreken.

Mirjam

Film Mirjam, een ervaren professional aan het werk Luna en haar ouders

Instructie: geef aan dat jullie gaan kijken naar een korte fictieve film over Mirjam. Mirjam draait al heel wat jaren mee. Ze is al enige tijd betrokken bij Luna en haar familie. Daarom gaat ze op huisbezoek. De film toont een momentopname. Laat de film zien. Start na het vertonen het gesprek op. Denk aan reflectievragen zoals:

 • Wat zag je?
 • Wat viel op?
 • Welke vragen roept hetgeen je gezien hebt bij je op?
 • Hoe kunnen richtlijnen je ondersteunen?Wat kun je ervan leren, wat neem je mee?

In het geval dat je de film met je team bekijkt kun je nagaan hoe jullie nu zelf dingen doen en in de toekomst het liefst zouden willen doen. Houd in gedachte dat Mirjam een professional is zoals jullie allemaal zouden kunnen zijn. Het gaat niet om goed of fout. Maar om leren van je eigen handelen en ervaringen.

Film over het gesprek tussen twee professionals over de film van Mirjam

Instructie: geef aan dat jullie gaan kijken naar een verdiepende film over Mirjam. In deze verdiepende film gaan ‘echte’ ouders en professionals met elkaar in gesprek over de fictieve film.
Start na het vertonen het gesprek op. Bijvoorbeeld door het stellen van vragen zoals:

 • Wat is herkenbaar, welke nieuwe thema’s komen aan bod?
 • Wat kunnen we ervan leren, wat nemen we mee?
 • In geval van een teambespreking: kunnen/willen we zelf een actie formuleren?

Casusbeschrijving Luna met bijbehorende opdracht

Instructie: om de eerste reactie van mensen zo spontaan mogelijk te houden, raden we je aan om de casusbeschrijving pas te geven na het vertonen van het filmpje. Om het toepassen van de richtlijnen op dit filmpje concreter te maken, heb je meer achtergrondinformatie nodig. Daarom hebben we over deze casus een beschrijving gemaakt. Door studenten of deelnemers te vragen om het filmpje te kijken, de casus door te nemen én de opdracht te maken, krijgen zij een indruk van hoe richtlijnen kunnen helpen. Antwoorden op de opdracht kun je plenair bespreken.

Reageer!