Uithuisplaatsing

Begeleiden uithuisplaatsing en terugplaatsing

Uitgangsvragen

Als uitgangsvragen met betrekking tot de begeleiding bij uithuisplaatsing en terugplaatsing zijn geformuleerd:

  • Welke hulp/begeleiding hebben ouders en jeugdige nodig tijdens uithuisplaatsing? Welke interventies zijn hierbij effectief?

  • Welke hulp/begeleiding hebben ouders en jeugdige nodig na terugplaatsing? Welke interventies zijn hierbij effectief?

… Meer

Begeleiding
Inleiding
Reageer!