Uithuisplaatsing en terugplaatsing

Materialen en tijdlijn

Tijdlijn

Sinds de eerste publicatie van de richtlijn Uithuisplaatsing hebben enkele herzieningen plaatsgevonden. Hoe het proces van herziening verloopt, lees je bij: Hoe houden we de richtlijnen up-to-date?

 • 2015 - Publicatie eerste versie van de richtlijn

  In 2015 is de eerste versie van de richtlijn gepubliceerd.

 • 2017 - Actualisatie van de richtlijn

  In 2017 is een aantal wijzigingen in woordgebruik uitgevoerd die geen inhoudelijke implicaties hebben.

  Bij interventies die in de richtlijn genoemd worden en erkend zijn door de Erkenningscommissie Interventies is de informatie over de erkenning en het erkenningsniveau geactualiseerd.

  De onderbouwing, werkkaarten en info voor ouders zijn niet aangepast.

 • April 2022 - Tussentijdse aanpassing

  We ontvingen veel feedback op de aanbeveling over de aanvaardbare termijn voor terugplaatsing na een uithuisplaatsing.  Deze feedback hebben we gewogen en in overleg met de beroepsverenigingen is besloten deze aanbeveling tussentijds te schrappen.

 • 2021-2022 - Herziening van de richtlijn

  2021: Start herziening van de richtlijn.

  September – oktober 2022: Commentaarfase.

  Oktober – november 2022: Verwerking commentaar.

  November – december 2022: Autorisatie door beroepsverenigingen.

  Januari 2023: Publicatie herziene versie

Materialen
Reageer!