Uithuisplaatsing en terugplaatsing

4. Begeleiden bij uithuisplaatsing en terugplaatsing

Rollen en verantwoordelijkheden

Bij een uithuisplaatsing zijn meerdere professionals en partijen betrokken (al dan niet binnen het gedwongen kader) die elk hun eigen verantwoordelijkheden hebben in het proces en die samen met ouders en kinderen beslissingen nemen. Een goede samenwerking tussen betrokkenen en het werken als team blijkt in de praktijk nog niet zo makkelijk. Alle betrokkenen kijken elk vanuit hun eigen perspectief naar de situatie, hebben een eigen verhaal over wat er zich afspeelt en wat nodig is, en maken hierin hun eigen afwegingen. Zo heeft een pleegouder een andere rol en functie ten opzichte van ouders en kind dan een jeugdbeschermer, gedragsdeskundige of toegangsmedewerker.

Om tot een gezamenlijk plan te komen, is het belangrijk om af te spreken wie welke rol en verantwoordelijkheid heeft, en hoe de samenwerking verloopt. Dit zorgt voor duidelijkheid en een gezamenlijk verhaal. Om tot een integrale planning en uitvoering te komen van de begeleiding die ouders en kinderen in deze situatie nodig hebben, is het belangrijk om te  investeren in begrip en waardering voor elkaars rol, doelgericht en planmatig te werken met het belang van ouders en kind voorop. Dat betekent dat expliciet afstemmen over rollen en verantwoordelijkheden en de manier waarop wordt samengewerkt van groot belang is om de begeleiding ook goed te laten verlopen. De positioneringsdynamiek kan daarin ondersteunend zijn: om een goed gesprek voor te bereiden, waar nodig bij te sturen of af te stemmen en om er achteraf op te reflecteren.

Vragen om te bespreken zijn bijvoorbeeld:

  • Wie is wie in deze situatie? Wie heeft welke rol en welke verantwoordelijkheden?

  • Waarom: Wat is mijn verhaal als het gaat om deze situatie en ken ik het verhaal van de ander?

  • Hoe communiceren we met elkaar en hoe werken we samen?

  • Hoe geven we vorm aan de ondersteuning van ouders en kind?

… Meer

Fase 1: begeleiding na uithuisplaatsing
Hulpverleningsplan
Reageer!