Richtlijn Traumagerelateerde problemen

3. Signaleren van traumagerelateerde problemen

Betrekken van de omgeving bij het signaleren van traumagerelateerde problemen

Het is van belang dat de jeugdprofessional aan jeugdige en ouders uitlegt waarom het belangrijk is om te vragen naar ingrijpende gebeurtenissen. Het meemaken van ingrijpende gebeurtenissen kan immers nu, maar ook later, tot klachten leiden. Zeker van gebeurtenissen die niet aan het licht komen, kan de jeugdige last krijgen.

Leg ook uit, met behulp van psycho-educatie, hoe jeugdigen tijdens en na eeen ingrijpende gebeurtenis kunnen reageren, afhankelijk van hun leeftijd. Hierdoor kunnen ouders alert worden op eventuele gedragsveranderingen (zie paragraaf 2.2). Zeg dat dit normale reacties zijn, geef uitleg over veerkracht en vertel dat het met de meeste jeugdigen na een paar weken vanzelf weer beter gaat. Leg uit dat sommige jeugdigen klachten ontwikkelen die langer aanhouden en dat het daarom van belang is dat ouders en anderen in de omgeving alert blijven op gedragsveranderingen bij de jeugdige. Geef hiervan concrete voorbeelden, zoals nachtmerries hebben, het naspelen van de gebeurtenis of het uit de weg gaan van gevoelens, gedachten, gesprekken of een bepaalde plek, persoon of voorwerp. Bespreek ook dat het belangrijk is om te overleggen met een jeugdprofessional als de klachten na een maand niet afnemen. Zie paragraaf 2.5 en 2.6 voor adviezen hoe ouders en leerkrachten kunnen omgaan met de reacties van de jeugdige.

Signaleringsinstrumenten
Effectief bevragen op ingrijpende gebeurtenissen en traumagerelateerde problemen
Reageer!