Richtlijn Traumagerelateerde problemen

5. Interventies

Selectieve preventieve interventies

Selectieve preventieve interventies zijn gericht op jeugdigen die een ingrijpende gebeurtenis hebben meegemaakt, maar nog geen traumagerelateerde problemen ervaren (zie paragraaf 3.6, Secundaire preventie). Het gaat hierbij veelal om interventies die in de acute fase (eerste weken na de ingrijpende- en stressvolle levensgebeurtenis) ingezet worden. Ook kan het gaan om interventies om de kans op stressvolle en ingrijpende levensgebeurtenissen te voorkómen bij kinderen en jongeren die hier een verhoogd risico op lopen. Beschermende- en risicofactoren die een rol spelen in het voorkomen van traumagerelateerde problemen staan in hoofdstuk 3 beschreven. Tabel 5.2.1 op pagina 49 van de complete richtlijn biedt een overzicht van de aanbevolen selectieve preventieve interventies.

Meer verdiepende informatie over dit hoofdstuk? Bekijk de onderbouwing >

Interventies voor jeugdigen
Effectieve interventies
Reageer!