Richtlijn Traumagerelateerde problemen

5. Interventies

Effectieve interventies

Er zijn verschillende bewezen effectieve interventies beschikbaar voor de hulp bij of behandeling van traumagerelateerde problemen, of bij het voorkómen ervan.
Interventies gericht op het voorkómen van traumagerelateerde problemen noemen we selectieve preventieve interventies.

  • Interventies gericht op traumaverwerking bij jeugdigen.
  • Interventies voor het gezin/de familie en de context waarin kinderen opgroeien.
  • Interventies om de voorwaarden te creëren die nodig zijn om traumabehandeling mogelijk te maken.
  • Interventies die zich op een specifieke doelgroep richten.

In dit hoofdstuk worden de verschillende interventies besproken. In de onderbouwing van de richtlijn staat beschreven wat de vermeende werkzame elementen zijn in de behandeling van traumagerelateerde klachten.

Beoordeling van de effectiviteit van interventies

Om de bewijskracht van interventies te beoordelen, plus de toepasbaarheid in de Nederlandse klinische praktijk, is naar verschillende aspecten gekeken. Een interventie kan in de Databank Effectieve Jeugdinterventies (DEJ) opgenomen worden als de interventie ten minste ‘theoretisch goed onderbouwd’ is. Nu is niet iedere interventie waarvoor wetenschappelijke evidentie is ook daadwerkelijk bij de DEJ ingediend. Daarom is ook het wetenschappelijk bewijs uit een literatuur zoektocht gewogen en verdeeld in verschillende gradaties. Naast de theoretische en wetenschappelijke onderbouwing is gekeken naar de beschikbaarheid van een protocol of handleiding, opleiding en supervisie in Nederland. De in dit hoofdstuk opgenomen interventies gelden als de voorkeursbehandeling voor traumagerelateerde problemen.

Interventies die (nog) niet bewezen effectief zijn, maar waarvoor volgens praktijkdeskundigen een breed draagvlak binnen de jeugdhulpverlening bestaat, zijn in de onderbouwing (pdf) van dit hoofdstuk opgenomen. Een tabel met het overzicht van alle beoordeelde interventies is daar te vinden.

Meer verdiepende informatie over dit hoofdstuk? Bekijk de onderbouwing >

Selectieve preventieve interventies
Diagnostiek en indicatiestelling
Reageer!