Richtlijn Signaleren traumagerelateerde problemen

  • In de jeugdhulp en jeugdbescherming valt het woord ‘trauma’ soms snel, maar wat wordt er nu precies mee bedoeld?

  • Hoe zien normale én afwijkende reacties van kinderen en jongeren op ingrijpende gebeurtenissen eruit en hoe ondersteunen jeugdprofessionals daarbij?

  • Wanneer zet je een signaleringsinstrument in?

  • Wie kan wat bieden aan passende hulp en ondersteuning?

… Meer

Aan de hand van deze en andere vragen geeft de toekomstige richtlijn over trauma aanbevelingen voor het signaleren van traumagerelateerde klachten en het toeleiden naar passende zorg. Samen met cliënten, professionals en deskundigen buigen de ontwikkelaars zich de komende twee jaar over de inhoud. De richtlijn voor jeugdhulp en jeugdbescherming over het signaleren en aanpakken van trauma wordt voorjaar 2021 verwacht. Op deze pagina houden we je van de voortgang op de hoogte.

Knelpuntenanalyse

De ontwikkelaars kunnen putten uit de knelpuntenanalyse die rondom trauma is georganiseerd. Daaruit werd onder andere duidelijk dat het belangrijk is om in de toekomstige richtlijn duidelijkheid te scheppen over de definitie van trauma. Evenals aan het versterken van jeugdprofessionals bij het alert zijn op en bespreken van trauma. Mochten professionals in de jeugdhulp en jeugdbescherming trauma signaleren, dan geeft de richtlijn hen concrete aanbevelingen. Ook beoogt de richtlijn om traumasensitiviteit onder jeugdprofessionals te vergroten. Zo kan over- en onderdiagnostiek van traumagerelateerde problemen zo veel mogelijk worden voorkomen.

Wie zijn bij de ontwikkeling van deze richtlijn betrokken?

Ontwikkelaars:
Karakter kinder- en jeugdpsychiatrie, Nederlands Jeugdinstituut, PSYTREC, Pro Persona, Landelijk Psychotraumacentrum UMC Utrecht, Amsterdam UMC afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie, de Bascule en de Academische Werkplaats KAJAK.

Ontwikkelwerkgroep:

Rik Knipschild (projectleider), GZ-psycholoog – Psychotraumatherapeut NtVP bij Karakter, verricht onderzoek in het kader van een ZonMw GGZ Fellowship.

Agnes van Minnen, directeur behandelprogramma bij Psychotrauma Expertise Center PSYTREC, als hoogleraar ‘angstregulatie en behandeling van angststoornissen’ verbonden aan het Behavioural Science Institute van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Germie van den Berg, gezondheidswetenschapper/geestelijk gezondheidskundige bij het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en senior onderzoeker op de thema’s effectiviteit en integrale jeugdhulp.

Helen Klip, epidemioloog bij Karakter en is coördinator wetenschappelijk onderzoek.

Irma Hein, kinder- en jeugdpsychiater en onderzoeker bij de Bascule.

Iva Bicanic, klinisch psycholoog bij het UMC Utrecht en hoofd van het landelijk psychotraumacentrum en landelijk coördinator van het Centrum Seksueel Geweld.

Jet Strijker, ouderbegeleider bij het Landelijk psychotraumacentrum UMC Utrecht, waar zij tevens hoofd is van de afdeling Medische Psychologie en Maatschappelijk Werk.

Liesbeth Wasterval, kinder- en jeugdpsychiater en manager behandelzaken bij Karakter.

Lotte Hendriks, GZ-psycholoog i.o.t. klinisch psycholoog bij Pro Persona en als promovenda verbonden aan Radboud Universiteit Nijmegen.

Ramón Lindauer, kinder- en jeugdpsychiater en systeemtherapeut bij de Bascule, is hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie en verbonden aan Amsterdam UMC afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie.

Shireen van Rosmalen, beleidsmedewerker en onderzoeker bij Karakter.

Wouter Groen, kinder- en jeugdpsychiater bij Karakter, senior researcher aan het Donders Institute for Cognitive Neuroscience. geeft inhoudelijk leiding aan de Academische Werkplaats Kajak voor Psychische Stoornissen en Licht Verstandelijke Beperking.

Namens het NIP: Anneke Vinke, GZ psycholoog / Registerpsycholoog en supervisor Kind & Jeugd NIP/ Orthopedagoog Generalist NVO.

Namens de NVO: Jessica Vervoort-Schel, Orthopedagoog-Generalist NVO / PhD-kandidaat UvA, Koraal Expertise Centrum.

Namens de BPSW: Corry van Albeslo, gezinsvoogd / jeugdbeschermer bij Jeugdbescherming Gelderland.

Cora Bartelink, onderzoeker/adviseur besluitvormingsprocessen in jeugdhulp en jeugdbescherming bij het Nederlands Jeugdinstituut.

Juul Oudenampsen, medior bij Karakter.

Tamarinde Brouwers, Kinder- en jeugdpsycholoog NIP bij Jeugdformaat, geeft behandeling en mede verantwoordelijk voor onder andere de implementatie van traumasensitief werken.

Carina van Kregten, Pluryn-Intermetzo.

Marielle van Doorn, gedragswetenschapper bij Rubicon jeugdzorg en verbonden aan de Verticale Behandelgroep en de Gezinshuizen.

Bregje Kleijnen, gedragswetenschapper bij Rubicon jeugdzorg en verbonden aan het Ambulante team met diverse vormen van ambulante jeugdhulp.

Planning

Globaal doorlopen we tussen nu en voorjaar 2021 de volgende stappen:

Najaar 2018-2019:

Ontwikkelen concept-richtlijn samen met cliënten, professionals en deskundigen.

Eerste helft 2020:

Proefinvoering concept-richtlijn in de praktijk.

Tweede helft 2020:

Verwerken commentaar en ervaringen

Begin 2021:

Moment van autorisatie, gereed maken van de richtlijn, de onderbouwing, de informatie voor ouders en de set werkkaarten voor plaatsing op de site.

Voorjaar 2021:

Richtlijn over trauma is online te vinden en te raadplegen via www.richtlijnenjeugdhulp.nl. Aansluitend nemen professionals en cliënten de richtlijn in gebruik.

Zorgvuldig proces

Het ontwikkelen van een richtlijn doen we zorgvuldig en dat kost tijd. Zo gaan we actief op zoek naar de ervaringen van kinderen, jongeren en hun ouders én de praktijkkennis van professionals. En testen we de concept-richtlijn in de praktijk.

Lees verder

Zintuigen blauw
Reageer!