Stemmingsproblemen voor jeugdhulp en jeugdbescherming

Signaleren en vaststellen van stemmingsproblemen

Wanneer jeugd-ggz?

Bij ernstige stemmingsproblemen of bij een vermoeden van een stemmingsstoornis is het wenselijk om in ieder geval de huisarts of de gespecialiseerde zorg te raadplegen. Dit in verband met een eventuele verwijzing dan wel samenwerking.

Als er naast stemmingsproblemen ook sprake is van een andere psychische stoornis (bijvoorbeeld een angststoornis, ADHD of ASS) dient de jeugdprofessional door te verwijzen naar de jeugd-ggz. Ook doe je er goed aan de jeugd-ggz in te schakelen wanneer je inschat dat de inzet binnen andere vomrnjeugdhulp te weinig resultaat geeft. Bij twijfel wordt aanbevolen om collegiaal advies van de gespecialiseerde zorg in te winnen.

Zodra er signalen zijn die wijzen op bipolaire problematiek (bijvoorbeeld hypomane fasen) dient de jeugdprofessional de huisarts of jeugd-ggz in te schakelen voor diagnostiek.

Voor jeugdprofessionals hoort helder te zijn wie bevoegd en bekwaam is om een stemmingsprobleem of stemmingsstoornis vast te stellen. Ook moet duidelijk zijn hoe jeugdhulp (inclusief jeugd-ggz) en huisarts kunnen samenwerken als het gaat om signalering en diagnostiek. Er hoort een sociale kaart beschikbaar te zijn die inzicht geeft in de samenwerkingspartners binnen de jeugdhulp, de (huis)artsenzorg et cetera. Deze kaart dient namen en telefoonnummers te bevatten zodat snel gehandeld kan worden indien noodzakelijk.

Aanbevelingen
Waaruit moet onderzoek minimaal bestaan?
Reageer!