Stemmingsproblemen voor jeugdhulp en jeugdbescherming

Risico- en instandhoudende factoren

Welke jeugdigen hebben een verhoogd risico?

Jeugdigen in hoogrisicogroepen lopen meer risico op het ontwikkelen van stemmingsproblemen dan andere jeugdigen. In hoogsrisicogroepen zijn vaak meerdere risicofactoren en/of negatieve levensgebeurtenissen aanwezig, en heeft de jeugdige een gemiddelde tot lage veerkracht.

De volgende hoogrisicogroepen zijn aan te wijzen:

  • mishandelde, verwaarloosde en/of seksueel misbruikte jeugdigen (of jeugdigen bij wie mishandeling, verwaarlozing en/of seksueel misbruik wordt vermoed);

  • jeugdigen met depressieve en/of angstige symptomen en/of prikkelbaarheid;

  • jeugdigen met een comorbide psychische stoornis;

  • kinderen van depressieve ouders en over het algemeen KOPP/KVO-kinderen;

  • jeugdigen die blootgesteld zijn aan veel stress, bijvoorbeeld door scheiding van de ouders of verlies van een ouder;

  • delinquente jongeren;

  • adolescente meisjes, waaronder ook allochtone meisjes, die zich melden in de jeugdhulp;

… Meer

Aanbevelingen
Welke factoren zijn er?
Reageer!