Stemmingsproblemen

2. Risico- en instandhoudende factoren

Aanbevelingen

Bij alle jeugdigen:

 • Ga in gesprek met de jeugdige en de ouder(s) en breng in kaart welke risicofactoren, in stand houdende factoren en beschermende factoren een rol spelen in het ontstaan en verergeren van stemmingsproblemen. Doe hiervoor indien nodig, en hiervoor toestemming verkregen is van de ouders (en jeugdige), navraag bij bijvoorbeeld leerkrachten of andere hulpverleners.

 • Verken hierbij ook gedrag, gedachten en gevoel van de jeugdige ten aanzien van sociale media en online gamen.

 • Focus bij het signaleren van stemmingsproblemen zowel op het aantal risico- of in stand houdende factoren als op de aard van deze factoren. Wees alert op een opeenstapeling van risico- en in stand houdende factoren en op de afwezigheid van beschermende factoren. Maar let op: de uitkomst is geen optelsom, de invloed van de diverse factoren moet worden gewogen.

 • Raadpleeg de Richtlijn Kinderen van ouders met psychische problemen/verslavingsproblemen (KOPP/KOV) voor jeugdhulp en jeugdbescherming in de jeugdhulp als de jeugdige ouders met psychische problemen heeft of kind van verslaafde ouders is (KOPP/KVO).

 • Raadpleeg de Richtlijn Kindermishandeling bij (een vermoeden van) kindermishandeling in de vorm van verwaarlozing, lichamelijke, psychische of seksuele mishandeling.

 • Raadpleeg de Richtlijn Problematische gehechtheid bij (een vermoeden van) problematische gehechtheid.

 • Raadpleeg de Richtlijn Ernstige gedragsproblemen bij (een vermoeden van) ernstige gedragsproblemen.

 • Raadpleeg de Richtlijn Scheiding en problemen van kinderen bij kinderen van gescheiden ouders of ouders in een (echt)scheiding.

… Meer

Bij jeugdigen met (een verhoogd risico op) stemmingsproblemen:

 • Wees extra alert op stemmingsproblemen. Ga hiervoor naar het hoofdstuk Signaleren en vaststellen van stemmingsproblemen.

 • Wees extra alert op suïcidaliteit. Ga hiervoor naar het hoofdstuk Suïcidaliteit.

 • Breng de beschermende factoren van het sociale netwerk in kaart om dit netwerk waar nodig te kunnen mobiliseren om te voorzien in emotionele en praktische steun aan de jeugdige.

 • Bied hulp in eerste instantie zo dicht mogelijk bij de jeugdige aan. Dus in het gezin, of anders om het gezin heen.

… Meer

Welke jeugdigen hebben een verhoogd risico?
Reageer!