Stemmingsproblemen

Materialen en tijdlijn

Tijdlijn

Sinds de eerste publicatie van deze richtlijn hebben een aantal herzieningen plaatsgevonden. Hoe het proces van herziening verloopt, leest u bij: Hoe houden we de richtlijnen up-to-date?

 • 2014 - Publicatie eerste versie richtlijn

  Verantwoording van de inhoud en proces van de richtlijn is beschreven in de onderbouwing.

 • 2017 - Actualisatie van de richtlijn

  • In 2017 zijn een aantal wijzigingen in woordgebruik uitgevoerd die geen inhoudelijke implicaties hebben.
  • Bij interventies die in de richtlijn genoemd worden en erkend zijn door de Erkenningscommissie Interventies is, indien van toepassing, de informatie over de erkenning en het erkenningsniveau geactualiseerd.
  • De onderbouwing, werkkaarten en info voor ouders zijn niet aangepast.

 • 2021 - Publicatie herziene versie richtlijn

  • Uitgevoerd door  Jolanda Meeuwissen, Nina de Ruiter en Iris van Wylick (Trimbos Instituut).
  • Aanpassingen naar aanleiding van specifieke feedback op de richtlijn Stemmingsproblemen en algemene feedback.
  • In de herziene richtlijn heeft onder meer een update plaatsgevonden van instrumenten en interventies, wordt aandacht besteed aan de invloed van sociale media, is het multidisciplinair werken rond stemmingsproblemen verder uitgewerkt en is het hoofdstuk over suïcidaliteit geactualiseerd.
  • Lees alle aanpassingen in de Verantwoording (pdf).

Materialen
Reageer!