Stemmingsproblemen voor jeugdhulp en jeugdbescherming

Interventies bij stemmingsproblemen

De volgorde van interventies bepalen

Specifieke indicaties en contra-indicaties zijn per interventie aangegeven in de onderbouwing (pdf) die bij deze richtlijn hoort. De interventies met de hoogste bewijskracht hebben de voorkeur. Voor een uitgebreide beoordeling van de kwaliteit van (internationaal) onderzoek naar de effectiviteit van interventies verwijzen we naar de onderbouwing en het Addendum Depressie bij Jeugd bij de Multidisiciplinaire richtlijn Depressie.

Welke interventies geschikt zijn voor jeugdigen met stemmingsproblemen is afhankelijk van de ernst van de problematiek en de leeftijd van de jeugdige. In het algemeen geldt: hoe eerder met de behandeling wordt gestart, hoe beter. Het is belangrijk de jeugdige en ouders waar mogelijk een keuze te geven, bijvoorbeeld online behandeling of niet.

Aanbevelingen
Effectieve (preventieve) interventies
Reageer!