Stemmingsproblemen

5. Interventies bij stemmingsproblemen

Aanbevelingen

Bij jeugdigen met een verhoogd risico op stemmingsproblemen

 • Volg de stappen van gedeelde besluitvorming. Geef altijd psycho-educatie aan zowel de jeugdige als de ouders. Bespreek hierbij met de ouders en jeugdige wat het probleem is, de oorzaken, wat het in stand houdt, mogelijke gevolgen en toekomstverwachtingen. Ga hierbij na of de ouders en jeugdige de informatie begrijpen, welke vragen zij hebben, of de informatie herkenbaar is en of ze de betekenis delen.

 • Leg de aanbevolen hulpmogelijkheden en passende interventies voor. Bespreek de voor- en nadelen van deze opties en ga na welke voorkeuren ouders en jeugdigen hierin hebben. Betrek, indien mogelijk, ook de ouders bij de interventie.

 • Vraag bij twijfel om collegiaal advies van de gespecialiseerde

 • Overweeg bij jeugdigen met een verhoogd risico op stemmingsproblemen de interventies die in de tabellen 5.1 en 5.2 staan.

 • Wanneer een van de ouders kampt met psychische en/of verslavingsproblemen, raadpleeg dan de Richtlijn Kinderen van Ouders met Psychische Problemen / Verslavingsproblemen (KOPP/KOV) voor jeugdhulp en jeugdbescherming.

… Meer

Bij jeugdigen met stemmingsproblemen

 • Volg de stappen van gedeelde besluitvorming. Geef altijd psycho-educatie aan zowel de jeugdige als de Bespreek hierbij met de ouders en jeugdige wat het probleem is, de oorzaken, wat het in stand houdt, mogelijke gevolgen en toekomstverwachtingen. Ga hierbij na of de ouders en jeugdige de informatie begrijpen, welke vragen zij hebben, of de informatie herkenbaar is en of ze de betekenis delen.

 • Leg de aanbevolen hulpmogelijkheden en passende interventies voor. Bespreek de voor- en nadelen van deze opties en ga na welke voorkeuren ouders en jeugdigen hierin hebben. Betrek, indien mogelijk, ook de ouders bij de interventie.

 • Hierbij geldt: hoe eerder de hulp wordt ingezet, hoe beter. Betrek, indien mogelijk, ook de ouders bij de

 • Houd bij het bieden van hulp rekening met de ernst van de problematiek en de leeftijd van de jeugdige. Geef waar mogelijk zowel de jeugdige als de ouders een keuze tussen enkele interventies, bijvoorbeeld online hulp of face-to-face contact, binnen de jeugdhulp, jeugdbescherming of jeugd-ggz.

 • Vraag bij twijfel om collegiaal advies van de gespecialiseerde Bied bij jeugdigen met stemmingsproblemen een of enkele van de interventies die in de tabellen 5.3 en 5.4 staan aan.

… Meer

Bij jeugdigen met een depressie

 • Volg de stappen van gedeelde besluitvorming. Geef altijd psycho-educatie aan zowel de jeugdige als de Bespreek hierbij met de ouders en jeugdige wat het probleem is, de oorzaken, wat het in stand houdt, mogelijke gevolgen en toekomstverwachtingen. Ga hierbij na of de ouders en jeugdige de informatie begrijpen, welke vragen zij hebben, of de informatie herkenbaar is en of ze de betekenis delen.

 • Leg de aanbevolen hulpmogelijkheden en passende interventies voor. Bespreek de voor- en nadelen van deze opties en ga na welke voorkeuren ouders en jeugdigen hierin hebben. Betrek, indien mogelijk, ook de ouders bij de interventie.

 • Verwijs naar de gespecialiseerde zorg. Bij een lichte depressieve stoornis zijn de volgende interventies aanbevolen: actief volgen van de jeugdige en het bieden van dagstructurering en mogelijk ook de bovenstaande interventies, zelfhulp of runningtherapie. Afhankelijk van de ernst en duur van de depressieve klachten bestaat de behandeling uit cognitieve gedragstherapie (CGT) of interpersoonlijke therapie (IPT), in uitzonderlijke gevallen gecombineerd met medicatie.

… Meer

De volgorde van interventies bepalen
Reageer!