Seksuele ontwikkeling

6. Interventies

Aanbevelingen

  • Weet globaal welke interventies worden aanbevolen voor de ondersteuning van de seksuele ontwikkeling van jeugdigen en/of seksuele opvoedingsondersteuning van ouders.

  • Weet globaal voor welke doelgroep, leeftijd en welk doel (preventie, signalering en/of begeleiding/behandeling) deze interventies bedoeld zijn.

  • Maak op basis van de gesprekken met jeugdigen en/of ouders een passende keuze voor een interventie. Evalueer de ingezette interventie met de jeugdige en eventueel ouders.

  • Weet aanvullende seksualiteitshulpverlening voor jongeren van 12 tot 23 jaar te vinden (Sense, Fiom, Siriz).

  • Wijs jongeren (12-23 jaar) op betrouwbare informatie over seksualiteit (www.sense.infowww.qpido.nl, www.meldknop.nl, www.helpwanted.nl).

  • Wees op de hoogte van overige relevante materialen, regionale voorzieningen en organisaties op het gebied van seksualiteit (zie 7.6 voor acties als passende zorg ontbreekt of niet tijdig beschikbaar is).

… Meer

Overzicht interventies
Reageer!