Seksuele ontwikkeling

3. De seksuele ontwikkeling van specifieke groepen jeugdigen

Conclusie

Alle jeugdigen doorlopen een seksuele ontwikkeling. Jeugdigen die in aanraking komen met jeugdhulp of jeugdbescherming zijn echter op meerdere fronten extra kwetsbaar, waardoor de nadruk in de begeleiding en opvoeding bij hen vaker ligt op bescherming, inperking van seksualiteit en aandacht voor seksuele risico’s dan bij leeftijdsgenoten. Hoewel het belangrijk is om alert te zijn op deze risico’s en deze risico’s met jeugdigen te bespreken, is het van cruciaal belang om jeugdigen te ondersteunen in hun seksuele ontwikkeling én in het maken van gezonde en verantwoorde keuzes.

De toename van seksuele belangstelling in bijvoorbeeld de puberteit is gezond. Ook jeugdigen uit specifieke groepen doen seksuele ervaringen op om hun eigen seksuele functioneren te leren begrijpen. Als de nadruk ligt op bescherming en inperking van de seksuele ontwikkeling, zullen deze jeugdigen minder ervaring opdoen en niet in staat zijn bepaalde competenties en vaardigheden te ontwikkelen, die zij nodig hebben voor hun seksuele gezondheid.

Voor de jeugdprofessional is het belangrijk om een goede balans te vinden tussen begeleiding en inperking van de seksuele ontwikkeling: besteed aandacht aan de beïnvloedbare beschermende factoren, bied experimenteerruimte (soms onder begeleiding) en wees alert op risico’s. Betrek ouders hierbij en benoem het belang van een positieve insteek. Gebruik de informatie uit dit hoofdstuk over specifieke groepen om de seksuele ontwikkeling (zie hoofdstuk De seksuele ontwikkeling van jeugdigen van 0 tot 23 jaar) te begrijpen vanuit mogelijk onderliggende problematiek.

Aanbevelingen
De seksuele ontwikkeling van jeugdigen met ervaren seksueel grensoverschrijdend gedrag en (mogelijk) seksueel trauma
Reageer!