Seksuele ontwikkeling

3. De seksuele ontwikkeling van specifieke groepen jeugdigen

Aanbevelingen

  • Weet globaal hoe de seksuele ontwikkeling van specifieke groepen jeugdigen (LVB, stoornis in het autismespectrum, problematische gehechtheid of ervaring met seksueel grensoverschrijdend gedrag) verloopt.

  • Weet waarin deze kan verschillen van de seksuele ontwikkeling van leeftijdsgenoten.

  • Ken de belangrijkste risico- en beschermende factoren die van invloed zijn op de seksuele ontwikkeling van deze specifieke groepen jeugdigen.

  • Gebruik deze kennis om een gezonde seksuele ontwikkeling van jeugdigen te bevorderen en te ondersteunen vanuit een positieve insteek en eventuele bijzonderheden te signaleren.

  • Normaliseer gezond seksueel gedrag dat niet beschadigend is voor de jeugdige zelf of een ander, leer sociale regels aan en begrens waar nodig. Overleg of verwijs indien nodig en/of biedt passende hulp en ondersteuning (zie het Overzicht specifieke handvatten voor advies en begeleiding in hoofdstuk Handvatten voor advies en begeleiding in de jeugdhulp en jeugdbescherming, het Vlaggensysteem en het hoofdstuk Interventies).

  • Gebruik deze kennis in de proactieve voorlichting en adviezen aan jeugdigen en ouders.

… Meer

Conclusie
Reageer!