Seksuele ontwikkeling

2. De seksuele ontwikkeling van jeugdigen van 0 tot 23 jaar

Inleiding

Dit hoofdstuk geeft antwoord op de volgende uitgangsvraag: Hoe verloopt de seksuele ontwikkeling bij jeugdigen van 0 tot 23 jaar?

De seksuele ontwikkeling van jeugdigen wordt in dit hoofdstuk besproken per leeftijdsgroep: van 0 tot 6 jaar, van 6 tot 12 jaar en van 12 tot 23 jaar.

Daarmee kan de jeugdprofessional de seksuele ontwikkeling van jeugdigen plaatsen binnen de context van de algehele ontwikkeling. Voor alle jeugdigen is het belangrijk om aandacht te besteden aan hun seksuele ontwikkeling.

In kadertjes worden handelingsperspectieven beschreven als reactie op geconstateerd seksueel gedrag.

De seksuele ontwikkeling van kinderen van 0 tot 6 jaar
1. Introductie
Reageer!