Seksuele ontwikkeling

2. De seksuele ontwikkeling van jeugdigen van 0 tot 23 jaar

Aanbevelingen

  • Weet globaal per leeftijdsgroep (0-6 jaar, 6-12 jaar en 12-23 jaar) hoe de seksuele ontwikkeling van jeugdigen verloopt.

  • Weet welke factoren van invloed kunnen zijn op de seksuele ontwikkeling van jeugdigen en welke factoren een risico kunnen vormen of beschermend zijn.

  • Ondersteun en bevorder een gezonde seksuele ontwikkeling bij jeugdigen vanuit een positieve insteek. Normaliseer (gezond) seksueel gedrag dat niet beschadigend voor de jeugdige zelf of een ander is, leg uit, leer sociale regels aan en begrens waar nodig.

  • Signaleer eventuele bijzonderheden in de seksuele ontwikkeling, overleg of verwijs indien nodig en/of bied passende hulp en ondersteuning (zie de paragraaf Vlaggensysteem in hoofdstuk Handvatten voor advies en begeleiding in de jeugdhulp en jeugdbescherming en het hoofdstuk Interventies).

  • Gebruik de kennis in de begeleiding van en voorlichting en adviezen aan jeugdigen en/ of ouders.

… Meer

Factoren die de seksuele gezondheid beïnvloeden
Reageer!