Seksuele ontwikkeling

4. Competenties van jeugdprofessionals

Competenties

De onderstaande competenties komen voort uit de professionele kaders voor de jeugdhulp en jeugdbescherming. Het zijn benodigde competenties voor jeugdprofessionals om jeugdigen te ondersteunen en begeleiden bij een gezonde seksuele ontwikkeling én het maken van gezonde en verantwoorde keuzes. Ze zijn relevant voor alle jeugdprofessionals, zowel in de residentiële als in de ambulante setting en de pleegzorg.

Om deskundigheid te borgen is deskundigheidsbevordering van belang (zie ook de Randvoorwaarden vanuit de organisatie). In de onderbouwing van de richtlijn vind je een toelichting op elke competentie en wordt beschreven wat er per specifieke competentie van de jeugdprofessional wordt verwacht:

  • kennis van de seksuele ontwikkeling hebben;
  • een professionele houding, een veilige omgeving en een vertrouwd klimaat kunnen bieden;
  • seksualiteit bespreekbaar kunnen maken;
  • gevoelige thema’s bespreekbaar kunnen maken – zowel met ouders als jeugdigen – en kunnen omgaan met verschillende waarden en normen;
  • seksuele en relationele behoeften van jeugdigen kunnen ondersteunen en begeleiden;
  • seksueel (grensoverschrijdend) gedrag en seksuele risico’s kunnen duiden.
Handvatten voor advies en begeleiding in de jeugdhulp en jeugdbescherming
Handelingsverlegenheid
Reageer!