Seksuele ontwikkeling

Hoe verloopt de seksuele ontwikkeling van 0 tot 23 jaar? Hoe is dat bij specifieke groepen zoals kinderen met een licht verstandelijke beperking? Welke competenties heb je nodig voor advies en begeleiding? Wat zijn de wettelijke kaders? Wat zijn bruikbare interventies?

Naar Hoofdstukken

Zoeken

?>

Seksuele ontwikkeling jeugdigen

 • Gebruik up-to-date kennis (de richtlijn) over: de seksuele ontwikkeling, seksuele gezondheid, risico- en beschermende factoren, het Vlaggensysteem en landelijke interventies en over randvoorwaarden om jeugdigen goede ondersteuning en begeleiding te kunnen bieden.

 • Bied (pro)actief informatie, advies en begeleiding bij de seksuele ontwikkeling aan jeugdigen en/of ouders/opvoeders vanuit een positieve insteek, tegen de achtergrond van de algehele ontwikkeling van de jeugdige.

 • Wijs jongeren (12-23 jaar) op betrouwbare informatie over seksualiteit (www.sense.info, www.qpido.nl, www.meldknop.nl, www.helpwanted.nl) en eventuele aanvullende seksualiteitshulpverlening (Sense-spreekuren, Fiom, Siriz).

 • Normaliseer (gezond) seksueel gedrag dat niet beschadigend voor de jeugdige zelf of een ander is, leg uit, leer sociale regels aan en begrens waar nodig.

?>

Competenties, wettelijke kaders en interventies

 • Bespreek de seksuele ontwikkeling in de intakefase met de jeugdige en/of ouders/opvoeders en laat dit regelmatig terugkomen tijdens de begeleiding/behandeling. Gebruik hiervoor hoofdstuk Competenties van jeugdprofessionals en het Vlaggensysteem en – indien nodig – de Child Sexual Behaviour Inventory (CSBI) en/of het Risicotaxatie Instrument Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag (RIS).

 • Volg de handelingsadviezen (hoofdstuk Competenties van jeugdprofessionals) en de criteria van het Vlaggensysteem voor preventie, signalering en begeleiding van seksueel gedrag en seksuele risico’s. Kortom:

  • bespreek zorgen, signalen en risico’s betreffende de seksuele ontwikkeling met de jeugdige en/of ouders/opvoeders en overleg/werk samen met bijvoorbeeld de consulent of aandachtsfunctionaris seksualiteit/kindermishandeling, vertrouwenspersoon, collega, terzake deskundige of Veilig Thuis;
  • volg bij vermoedens van onder andere seksueel misbruik de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

 • Kies (op basis van gesprekken met jeugdigen en/of ouders/opvoeders en eventueel andere deskundigen) een passende interventie en evalueer de ingezette interventie regelmatig met de jeugdige en/of ouders/opvoeders.

 • Stimuleer of vraag om beleid, training en andere randvoorwaarden binnen de organisatie om het onderwerp seksualiteit te kunnen bespreken en ervoor te zorgen dat aandacht hiervoor wordt geborgd.

Reageer!