Richtlijn Seksuele ontwikkeling

  • Wat moeten jeugdprofessionals weten over seksuele ontwikkeling?
  • Hoe kun je kinderen, jongeren en hun ouders ondersteunen bij een gezonde seksuele ontwikkeling?
  • Wat kun je doen als er iets is wat dat in de weg staat?
  • Hoe maak je seksueel gedrag bespreekbaar?

Op die uitgangsvragen geeft de toekomstige richtlijn voor jeugdhulp en jeugdbescherming over seksuele ontwikkeling antwoorden. De komende twee jaar buigen ontwikkelaars Rutgers en TNO zich samen met cliënten, professionals en deskundigen over de precieze inhoud. Je kunt de Richtlijn Seksuele ontwikkeling voor jeugdhulp en jeugdbescherming in het voorjaar van 2020 op deze site vinden. Op deze pagina houden we je van de voortgang op de hoogte.

Inhoud

We streven naar een richtlijn die jeugdprofessionals concrete handvatten geeft om enerzijds een gezonde en veilige seksuele ontwikkeling van kinderen en jongeren te bevorderen en anderzijds inzicht te geven in wat zij kunnen doen als er iets is wat dat in de weg staat. Kinderen en jongeren die met jeugdhulp of jeugdbescherming te maken krijgen, hebben soms al veel meegemaakt en kunnen daardoor kwetsbaar zijn voor seksuele risico’s en problematisch seksueel gedrag. Bijvoorbeeld omdat hun gezinsklimaat niet altijd even ondersteunend is geweest. Hoe signaleer je als jeugdprofessional wat er aan de hand is en wat doe je vervolgens als je dat weet, ook daar geeft de toekomstige richtlijn antwoorden op.

Knelpuntenanalyse

Aan de ontwikkeling van deze richtlijn ging een knelpuntenanalyse vooraf. Daaruit kwam de wens naar voren om in de toekomstige richtlijn aandacht te besteden aan het bespreekbaar maken van seksueel gedrag en seksuele ontwikkeling met kinderen, jongeren en hun opvoeders. Iets wat professionals in de praktijk vaak lastig vinden.

Wie zijn bij de ontwikkeling van deze richtlijn betrokken?

  • Ontwikkelaars: Rutgers en TNO
  • Projectgroep: Remy Vink (projectleider, TNO), Sanna Maris (Rutgers), Jacqueline Deurloo (TNO), Annelies Kuyper (Rutgers), Gaby de Lijster-van Kampen (TNO), Barbara Oud (Rutgers)

Planning

Globaal doorlopen we de volgende stappen:

  • 2018: Ontwikkelen concept-richtlijn samen met cliënten, professionals en deskundigen.
  • Eind 2018, eerste helft 2019: Proefinvoering concept-richtlijn in de praktijk.
  • Tweede helft 2019: Verwerken commentaar en ervaringen, moment van autorisatie, gereed maken van de richtlijn, de onderbouwing, de informatie voor ouders en de set werkkaarten voor plaatsing op de site.
  • Voorjaar 2020: Richtlijn Seksuele ontwikkeling voor jeugdhulp en jeugdbescherming is online te vinden en te raadplegen via www.richtlijnenjeugdhulp.nl. Aansluitend nemen professionals en cliënten de richtlijn in gebruik.

Zorgvuldig proces

Het ontwikkelen van een richtlijn vraagt om een zorgvuldig proces en dat kost tijd. We willen zoveel mogelijk gebruik maken van de kennis die er al is: uit wetenschappelijk onderzoek, al verzameld in actuele richtlijnen voor andere werkvelden of misschien al samengebracht in andere richtlijnen voor jeugdhulp en jeugdbescherming. Vanzelfsprekend gaan we actief op zoek naar de ervaringen van kinderen, jongeren en hun ouders én de praktijkkennis van professionals. Tot slot testen we de concept-richtlijn in de praktijk.

Lees verder over ontwikkeling en invoering van richtlijnen

Schermafbeelding 2016-02-29 om 15.15.02
Reageer!