Samen met ouders en jeugdige beslissen over passende hulp

5. Probleem- en krachtenanalyse

Inleiding

Bij probleem- en krachtenanalyse onderzoekt de jeugdprofessional uitgebreider dan bij vraagverheldering wat er aan de hand is: op welke ontwikkelingsgebieden heeft de jeugdige problemen, met welke opvoedingsvaardigheden hebben ouders moeite, hoe zijn deze problemen ontstaan en worden ze in stand gehouden? Deze fase is alleen relevant als de vraagverheldering nog geen duidelijk beeld van de situatie heeft gegeven. Overigens kan tijdens het hulpverleningsproces een diepgaandere analyse toch nodig blijken, als er meer aan de hand is dan eerder gedacht.

De probleem- en krachtenanalyse bestaat uit een aantal stappen en is erop gericht om op een methodische manier een beeld van de situatie in het gezin op te stellen, waarin de (eventuele) hulpvraag, de problematiek en de daarmee oorzakelijke en instandhoudende factoren en aangrijpingspunten voor de oplossing samenhangend zijn beschreven. De betrokken jeugdprofessional voert de probleem- en krachtenanalyse zo veel mogelijk samen met het gezin uit: het uitgangspunt is beoordelen en beslissen mét, en niet óver, ouders en jeugdige. De hulpvraag van ouders en jeugdige staat hierbij centraal. Resultaat van deze fase is een gedeelde visie van ouders, jeugdige en jeugdprofessional op de vraag en het probleem. Dit bevordert de samenwerkingsrelatie en is een voorwaarde voor samenwerking in de fasen van doelen stellen en beslissen over hulp.

Een onderzoeksplan maken
1. Inleiding
Reageer!