Samen met ouders en jeugdige beslissen over passende hulp

Doelen opstellen en beslissen over hulp

Evaluatie en monitoring van het hulpverleningsproces

De beslissing welke vorm van hulp wordt ingezet is geen eenmalige beslissing. Voortdurende monitoring van het proces en de resultaten helpen om uiteindelijk een positief resultaat te behalen. Evaluatie en monitoring kan leiden tot het bijstellen van de doelen of de hulp. Het is cruciaal dat de uitvoerende jeugdprofessional ouders en jeugdige vraagt hoe zij het hulpverleningsproces ervaren en in hoeverre zij resultaat van de behandeling zien.

Gebleken is dat jeugdprofessionals de kwaliteit van de behandelrelatie en bereikte resultaten vaak hoger inschatten dan dat cliënten doen. Daarom moet de mening van ouders en jeugdige hierover leidend zijn. Wettelijk is ook vastgelegd dat minimaal elk halfjaar een evaluatie van de hulp moet plaatsvinden. Maar afhankelijk van het doel kan dit ook eerder zijn.

Wanneer de hulpverlening stagneert moet de uitvoerend jeugdprofessional zich samen met ouders en jeugdige afvragen (eventueel in samenspraak met de gedragswetenschapper):

  • of hij meer informatie over de vraag of het probleem van ouders of jeugdige nodig heeft;

  • of het hulpverleningsplan heldere doelen bevat;

  • of er sprake is van een crisis of een probleem in de motivatie;

  • of ouders en jeugdige positieve resultaten behalen wat betreft de gestelde doelen;

  • of de interventie aansluit bij de vraag, het probleem en de doelen van ouders of jeugdige;

  • of de interventie uitgevoerd wordt zoals bedoeld.

… Meer

Een voorbeeld van een interventie waarin de hulpverlener systematisch gebruik maakt van monitoring, is MATCH. MATCH is een interventie bestaand uit modules voor de behandeling van angst, depressie, trauma en gedragsproblemen. De modules zijn gebaseerd op bewezen effectieve interventies, maar kunnen systematisch flexibel worden ingezet door gedurende de behandeling steeds de voortgang te monitoren.

Hulpverleners gaan eerst na eerst wat het belangrijkste probleem is van een jeugdige en beslissen samen met ouders en jeugdige welke module daarbij het beste ingezet kan worden. Wanneer andere problemen zich gaandeweg voordoen, kan de hulpverlener systematisch beslissen om elementen van de andere modules in te zetten om die aan te pakken.

Beslissen over beëindiging van hulp
Beslissen over hulp
Reageer!