Richtlijn Residentiële jeugdhulp in herziening

Start herziening: september 2022
Geplande afronding herziening: begin 2025

Aanleiding

De richtlijn Residentiële jeugdhulp is in herziening. Recente onderzoeken, praktijkinnovaties (o.a. op het gebied van kleinschalige voorzieningen) en signalen van jongeren en hun ouders zijn aanleiding voor deze herziening.  

Planning

De herziening van de richtlijn is gestart in september 2022. De geplande afronding is begin 2025. Tijdens de herzieningsperiode blijft de huidige richtlijn de vakinhoudelijke standaard voor jeugdprofessionals.  

Het Nederlands Jeugdinstituut heeft in samenwerking met beroepsverenigingen NIP, NVO en BPSW de herziening van de richtlijn Residentiële jeugdhulp geïnitieerd. De Hogeschool Leiden voert de herziening uit, in samenwerking met een herzieningswerkgroep. Het denk- en schrijfproces wordt samen met praktijkprofessionals, onderzoekers en ervaringsdeskundigen gedaan. 

Wat zijn de onderwerpen van de herziening?

Tijdens de herziening bekijken we in hoeverre de verschillende onderdelen van de richtlijn nog actueel zijn. Tijdens twee startbijeenkomsten met praktijkprofessionals, onderzoekers en ervaringsdeskundigen in oktober 2022 is opgehaald welke kansen en knelpunten er binnen de residentiële jeugdzorg worden gezien, hoe de huidige richtlijn uitpakt in de praktijk en waar de richtlijn aan moet bijdragen. 

Naar aanleiding van de startbijeenkomst zijn dit een aantal onderwerpen die opgepakt gaan worden tijdens het proces van herziening: 

  • Samenwerken met ouders vormt een belangrijke basis. Dit mag in taalgebruik meer tot uitdrukking komen.  
  • Een meer prominente rol voor wonen met perspectief en het voortdurend betrekken en contact houden met het netwerk.   
  • Onderzoek naar de gemeenschappelijke basis van 24-uurshulp aan kinderen en jongeren en naar de plek van gezinshuizen in deze of andere richtlijnen.  

Verder is aandacht gevraagd voor: 

  • De bruikbaarheid van de richtlijn voor professionals die op de groep werken. Hierbij rekening houdend met de diversiteit aan type groepen binnen de residentiële jeugdzorg.   
  • Begrippen als ‘het gewone leven’ en ‘veiligheid’. In de praktijk betekent dit vaak voor iedereen wat anders.  
  • Traumasensitief werken, de verklarende analyse, JIM, de inzet van ervaringsdeskundigheid. 

Meedenken?

Werk jij met de richtlijn Residentiële jeugdhulp? Dan zijn erg benieuwd hoe je deze in de praktijk gebruikt. Neem contact met ons op indien je je ervaringen wilt delen. We nemen deze ervaringen mee in het herzieningsproces.  

Wil je op een andere manier bijdragen aan de herziening? Ook dan kun je contact met ons opnemen. 

Meer informatie

Reageer!