Residentiële jeugdhulp

1. Het pedagogisch leefklimaat

Inleiding

Jeugdigen die in een residentiële instelling verblijven, ontvangen niet alleen behandeling voor hun problemen, maar groeien ook voor kortere of langere tijd op in de instelling en hebben dus verzorging en opvoeding nodig. De jeugdigen brengen een groot deel van de tijd door in de leefgroep. Het leven ‘op de groep’ is dan ook een belangrijk onderdeel van residentiële jeugdhulp.

In de zorg aan jeugdigen die in een residentiële instelling wonen, worden de volgende componenten onderscheiden:

  • verzorging, zoals het bieden van een slaapplaats, voeding, medische en tandheelkundige zorg en veiligheid. Het betreft de basisvoorwaarden voor een ‘gewoon’ leven;

  • dagelijkse opvoeding en begeleiding bij onderwijs en vrijetijdsbesteding;

  • specifiek opvoeden: het op de problematiek van de individuele jeugdige afgestemde methodisch handelen, gebaseerd op een behandelplan, zoals het geven van consequente feedback en individuele gesprekken;

  • behandeling: de inzet van individuele en groepsinterventies.

… Meer

In dit hoofdstuk wordt de vraag beantwoord hoe in de residentiële jeugdhulp en jeugdbescherming het pedagogisch leefklimaat bevorderd kan worden. Het pedagogisch leefklimaat verwijst naar de verzorging en dagelijkse opvoeding van jeugdigen in de residentiële jeugdhulp. Pedagogisch medewerkers dragen zorg voor de dagelijkse verzorging en opvoeding van de jeugdigen op de leefgroep en geven met hun handelen vorm aan het pedagogisch leefklimaat op de groep. De verzorging en dagelijkse opvoeding van jeugdigen is primair gericht op het bevorderen van een gezonde en normale ontwikkeling van jeugdigen.

In dit hoofdstuk staat de verzorging en opvoeding centraal. Daarnaast is in de residentiële jeugdhulp en jeugdbescherming altijd ook sprake van behandeling. Het gaat daarbij zowel om methodisch handelen afgestemd op de specifieke problemen van de individuele jeugdigen als om de inzet van interventies. In afzonderlijke richtlijnen voor specifieke problemen is hierover informatie terug te vinden. Zie deze richtlijnen voor jeugdhulp en jeugdbescherming:

Kenmerken van een goed pedagogisch klimaat
Inleiding
Reageer!