Residentiële jeugdhulp

1. Het pedagogisch leefklimaat

Diversiteit

De kenmerken van een goed pedagogisch klimaat (steun en responsiviteit, groei en ontwikkeling, structuur en beperkt aantal regels, positieve groepsinteracties, goede samenwerking met ouders en een huiselijke fysieke omgeving) zijn voor alle jeugdigen in een residentiële instelling van belang. De concrete invulling kan voor verschillende doelgroepen verschillen. Praktijkexperts noemen de volgende aandachtspunten:

  • De problematiek van jeugdigen in de residentiële jeugdhulp en jeugdbescherming is divers. Om behandelresultaten in het dagelijks leven te kunnen versterken is het nodig dat pedagogisch medewerkers in de groep beschikken over kennis van de problematiek van de doelgroep en over de behandelprincipes.

  • Per leeftijdsgroep zijn de ontwikkelingstaken en daarmee ook opvoedingsopgaven verschillend. Het pedagogisch leefklimaat wordt hierop afgestemd.

  • Bij meisjes vragen de onderlinge relaties in de groep extra aandacht. Voor jongens is het onder andere belangrijk dat zij voldoende kunnen bewegen in het dagelijks leven. Doordat over het algemeen weinig mannelijke pedagogisch medewerkers in de residentiële jeugdhulp en jeugdbescherming werken is het belangrijk dat de vrouwelijke pedagogisch medewerkers zich bewust zijn van behoeften en interesses van jongens.

  • Met betrekking tot jeugdigen met een andere culturele achtergrond is het van belang om met de ouders de normen en waarden in de opvoeding en levensbeschouwing af te stemmen.

  • Voor jeugdigen met een lichte verstandelijke beperking zijn een aantal aanpassingen nodig in het handelen van pedagogisch medewerkers om voor deze jeugdigen een goed leefklimaat te creëren op de groep. Pedagogisch medewerkers moeten goed weten wat er van de jeugdige verwacht kan worden en daar hun begeleidingsstijl, communicatie-eisen en verwachtingen op afstemmen.

… Meer

Aanbevelingen
Instrumenten om de kwaliteit van het leefklimaat in kaart te brengen
Reageer!